กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 772 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}กษัตริย์นักพัฒนา{34} จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องชีวประวัติ. , จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}โกศ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่องศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน. , พระโกศ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}เครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่องศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน. , เครื่องราชอิสริยาภรณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกีบที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน โดย นายประสิทธิ์ สืบชนะ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , ประสิทธิ์ สืบชนะ- -ผลงานทางวิชาการ. , กระบวนการจัดการความรู้.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์
หัวเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้. , ขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการตรวจราชการงานธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการบริหารองค์กร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกองกษาปณ์. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยยศ. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารตลาดสดและอาคารพาณิชย์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สห.25 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 5138 - 5139 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รายเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง รายนาย อมรศักดิ์ กมลมาตยากูล (กับพวก) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.26 ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวรรณี กิจกำจรกุล
หัวเรื่องสุวรรณี กิจกำจรกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินงานและการพัฒนาวิเคราะห์จัดทำระบบประมวลข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการกำหนดตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคืน-รับคืนที่ราชพัสดุที่กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ส่งคืน ครั้งที่1/2553
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับกรม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรชนก บุญทอง
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , กรชนก บุญทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่อง Server เพื่อทดแทนเครื่อง Server Sun 4/470 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน. , เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ สำหรับตำแหน่งในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวรรณี กิจกำจรกุล
หัวเรื่องความรับผิดชอบของราชการ. , สุวรรณี กิจกำจรกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่องทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดลพบุรี โดย นายณรงค์ ราบเรียบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุทธิพร คงวุธ
หัวเรื่องสุทธิพร คงวุธ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , การบุกรุกที่ราชพัสดุ. , ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.1277และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1277และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ ของ นายดำรงกูล พิชัยพลากร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการ เรือนจำกลางคอลงไผ่ กรมราชทัณฑ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องกฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปราณี นันทิทรรภ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ปราณี นันทิทรรภ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ราชพัสดุให้กับประชาชน
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเงินงบประมาณ โครงการจัดสร้างพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่องงบประมาณ. , บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวนิดา กิจนุกูล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , วนิดา กิจนุกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการดำเนินคดีทางศาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรคในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรค์ในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา พร้อมลักษณ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่องวัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน. , การขอชำระหนี้.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุรายแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.173 (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านพักข้าราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวรรณี กิจกำจรกุล
หัวเรื่องสุวรรณี กิจกำจรกูล - - ผลงาน. , ลูกจ้างประจำ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่องการชำระหนี้. , วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ของส่วนราชการต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการต่าง ๆ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่องทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการควบคุมการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก พ.ศ. 2551 - 2554 ผลงานของ นางสาวจุรีย์ วิสุทธิ ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจุรีย์ วิสุทธิ์
หัวเรื่องจุรีย์ วิสุทธิ์- -ผลงาน. , ราคาประเมินที่ดิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการควบคุมการเบิกจ่าย การรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิชรา อร่ามวิบูลย์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , นิชรา อร่ามวิบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคัดค้านคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ร้องและขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้รับ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่องวัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน. , การคัดค้านคำร้อง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) จำนวน 10 ชุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่องกล้องสำรวจแบบประมวลผล. , อรุณทิพย์ ช่อกระถิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลาธนารักษ์ส่วนภูมิภาค
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. , สำนักบริหารเงินตรา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศูนย์จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเงินตราไทยและศูนย์เงินคงคลังในส่วนภูมิภาค {34} ศาลาธนารักฺษ์ {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมทรัพย์สินสำหรับจัดแสดง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่องทรัพย์สิน - - การประเมินราคา. , วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตเงินค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิธิวดี ชาพรหมมา
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิชรา อร่ามวิบูลย์
หัวเรื่องงบประมาณ. , นิชรา อร่ามวิบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเเพชร
หัวเรื่องจารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่องการจัดทำทะเบียน. , ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบทความเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เหรียญของกรมกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเดือนฉาย เอกศาสตร์
หัวเรื่องเดือนฉาย เอกศาสตร์ - - ผลงาน. , ประชาสัมพันธ์เหรียญ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ การจัดทำคำขอตั้งเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549 - 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิธิวดี ชาพรหมมา
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณและการติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายได้ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องการเงิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บท สถานที่ราชการในที่ราชพัสดุ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.579 สป.599 สป.601และสป.606จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบงานส่วนกลาง กรมธนารักษ์ การตรวจสอบงานส่วนภูมิภาค กรมธนารักษ์.
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน. , จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน. , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปรียานุช ธันวรักษ์กิจ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ปรียานุช ธันวรักษ์กิจ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำวารสารธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรัศมี อริยะสุนทร
หัวเรื่องวารสารธนารักษ์. , รัศมี อริยะสุนทร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเอกสารเผยแพร่ {34} สารสำนักบริหารเงินตรา {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมโชค ภิรมย์กุล
หัวเรื่องสำนักบริหารเงินตรา. , สมโชค ภิรมย์กุล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดนิทรรศการและเผยแพร่เหรียญกษาปณ์ในต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , จารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเเพชร
หัวเรื่องจารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระบบการผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เป็นมาตรฐานสากล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการรักษาความปลอดภัย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. , สำนักบริหารเงินตรา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 3 ฤดู ชุดใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่องอาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน. , การจัดสร้างเครื่อง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสร้างเครื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 3 ฤดู ชุดใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. , อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมแปลงหมายเลขที่ ลป.1213ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อจัดกิจกรรมล่องแพ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งรัตติยากร เทพพิมาน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , รัตติยากร เทพพิมาน- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ้างเหมาทำถุลผ้าดิบ สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 5 รายการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์. , อรุณทิพย์ ช่อกระถิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการชุบเคลือบผิวดวงตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่องสุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน. , การชุบเคลือบผิว.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตำบลท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , จีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชฎาทิพ ทองเนตร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ชฎาทิพ ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงไกร บัวมี
หัวเรื่องการจัดการ. , เกรียงไกร บัวมี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดสรรรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวรรณี กิจกำจรกุล
หัวเรื่องสุวรรณี กิจกำจรกูล - - ผลงาน. , การท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชน กรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการปรับระดับชั้นเป็นลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่องการจัดการ. , สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการรับแลกคืน เหรียญกษาปณ์ปลอม หมองคล้ำ ชำรุด และการถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชุดเดิม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่องวัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการรับแลกคืน เหรียญกษาปณ์ปลอม หมองคล้ำชำรุด และการถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชุดเดิม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่องวัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ 2 และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 3
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงไกร บัวมี
หัวเรื่องเกรียงไกร บัวมี - - ผลงาน. , การบรรจุบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่องการบรรจุบุคคล. , สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการให้กองทัพบกส่งคืน อาคารพาณิชย์และที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบำรุงการทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัด ลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน. , ที่ดิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการให้กองทัพบกส่งคืนอาคารพาณิชย์และที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบำรุงการทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการให้กองทัพบกส่งคืนอาคารพาณิชย์และที่ดินอยู่ในความดูแลของสำนักงานบำรุงการทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องที่ดิน. , ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่องวัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า (FRONT LINER) ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมยศ เจริญศักดิ์
หัวเรื่องสมยศ เจริญศักดิ์ - - ผลงาน. , โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า : ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาณจนไพบูลย์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมพร สมานชาติ
หัวเรื่องสมพร สมานชาติ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ. , การบุกรุกที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอนันต์ เอี่ยมโอภาส
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , อนันต์ เอี่ยมโอภาส - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ศึกษากรณีภาพรวมปัญหาที่ราชพัสดุและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาญจนไพบูลย์
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด(ธนารักษ์จังหวัด)ในเชิงปฎิบัติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเรือง บาดาล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , เรือง บาดาล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่องการประเมินตำแหน่ง. , จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน. , การตรวจสอบภายใน. , การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่องจริยา แก้วภักดี - - ผลงาน. , การตรวจสอบงานกรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ กรณีผู้เช่าต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่องฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน. , ยุทธศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุกรณีศึกษาเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อ้างสิทธิในที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่องนิพนธ์ ดีจะมาลา - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการถอนคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดเดิมและเหรียญกษาปณ์ชำรุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดมูลค่าสูง : ศึกษากรณีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา ศรีธนางกูล
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับการหารายได้เข้าจากที่ราชพัสดุตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในระดับจังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่องศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ. , การใช้ที่ดิน - -จังหวัด.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องยุทธศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานกับนักกฎหมายศึกษากรณีนิติกรในส่วนราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจตุรงค์ ปัญญาดิลก
หัวเรื่องนักกฎหมาย. , การบริหารงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานเครื่องจักรกลชุดก่อสร้างทางที่มีอยู่อย่าง จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมนึก นันตติกูล
หัวเรื่องสมนึก นันตติกูล - - ผลงาน. , เครื่องจักรกล. , เครื่องมือก่อสร้าง. , การก่อสร้าง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสุดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่องศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัสดุด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมรัก ตั้งในคุณธรรม
หัวเรื่องการบริหารองค์กร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ภายไต้ภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่องงบประมาณ. , บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องพรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน. , การบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและออกแบบวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (LAN) ภายในอาคารกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องพรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน. , การบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารนโยบายจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารและการพัฒนาโครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมศักดิ์ สุระวดี
หัวเรื่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , เกษตรกรรม -- ไทย. , สมศักดิ์ สุระวดี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารส่งเสริมสหกรณ์ : กรณีศึกษาการบริหารนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิรัช ชีพสมทรง
หัวเรื่องวิรัช ชีพสมทรง - - ผลงาน. , สหกรณ์ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกนำเสนอ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่องการบุกรุกที่ราชพัสดุ. , จีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกความในคดีแพ่ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่องการเบิกความในคดีแพ่ง. , วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2539
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการแบ่งส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่องการปฏิบัติงาน. , สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่องการประเมินตำแหน่ง. , อังกูร บัวศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดนูวัส นิ่มไพบูลย์
หัวเรื่องการปฏิบัติงาน. , ดนูวัส นิ่มไพบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่องสถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดนูวัส นิ่มไพบูลย์
หัวเรื่องการปฏิบัติงาน. , ดนูวัส นิ่มไพบูลย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งพจณี พรหมโรจน์
หัวเรื่องพจณี พรหมโรจน์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมธนารักษ์คลัสเตอร์เบญจบูรพา (กลุ่มที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการประชุม. , เบญจบูรพา.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ 8 ว. สำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นายอังกูร บัวศรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , อังกูร บัวศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , จารุวรรณ สิริสว่างเมฆ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , ธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมใจ สาริกะพันธ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , สมใจ สาริกะพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา ส่องประทีป
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , สุภัทรา ส่องประทีป - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , เสาวคนธ์ หนูทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , อังกูร บัวศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรพล รุจิระชุณห์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , สุรพล รุจิระชุณห์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวัฒนา เชาวสภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปรีดา ทวีวงษ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , ปรีดา ทวีวงษ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวงเดือน สิงห์วิจารณ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วงเดือน สิงห์วิจารณ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , เสาวคนธ์ หนูทอง - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมยุรี เอี่ยมวรเมธ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , มยุรี เอี่ยมวรเมธ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวรรณโณ ธีรโกวิท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวัฒนา เชาวสกู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์)(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ช.ช.)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑ์รักษ์ 6
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่องชลทิตย์ ไชยจันทร์ - - ผลงาน. , การประเมินผล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑ์รักษ์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรีย์ฉาย โชติการ
หัวเรื่องสุรีย์ฉาย โชติการ - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่องอาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ (Cluster) ส่วนที่ 1 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์เบญจบูรพา (กลุ่มที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการประเมินผลการดำเนินงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ สิรยาคม
หัวเรื่องเกรียงศักดิ์ สิรยาคม - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , สมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องด้านที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2550
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกิตติพร แก้วมณีชัย
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กิตติพร แก้วมณีชัย - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานใบรับรองอิเล็คทรอนิคส์ สำหรับระบบสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพล พัฒนโสภณ
หัวเรื่องอิเล็คทรอนิคส์. , ธนพล พัฒนโสภณ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ของสำนักงานธนารักษ์พื้รที่ชัยภูมิ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งศุภชัย ตั้งวัฒนากร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับ การกำหนดอัตราค่าเช่า และการคืนค่าเช่าค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวเหรียญของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซมภายในอาคาร และปรับปรุงตกแต่งภายนอกด้านหน้าอาคารราชพัสดุ ราย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) -2
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย ในพระบรมมหาราชวัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบการเก็บรักษา จำหน่ายและแจกจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ชายพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องกฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้ ผลงานของ นายกฤษฎา ปาณีนิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องกฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรัศมี อริยะสุนทร
หัวเรื่องการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์. , รัศมี อริยะสุนทร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตเหรียญชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , วรรณา ยินดียั่งยืน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแผ่ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยยศ และเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบการจัดนิทัศการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมโชค ภิรมย์กุล
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์. , สมโชค ภิรมย์กุล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , จินตนา กิจจำนงค์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการบริหารจัดการและพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนากองแผนงานเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
หัวเรื่องการพัฒนากองแผนงาน. , พิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบำรุงรักษาอาคารและสถานที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ
หัวเรื่องการพัฒนาการบริหารงาน. , เพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการการเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมรัก ตั้งในคุณธรรม
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการรับ - จ่าย และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์. , วัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการพัฒนาคุณภาพ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.3 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติการ , ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ่อหลา ล็อค 1-2-3 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว. , กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งกองดุริยางค์ ทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ , เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว. , กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์ , รายงานสรุปผลงาน (หมายเลขที่ 2)
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ปท.5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี -1
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ , เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญการ , เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว. , กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมพร สมานชาติ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สมพร สมานชาติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - นตรศรีธรรมราช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคคากรด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานงานด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่องไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการ ศึกษากรณีเฉพราะกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องผู้ขอประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องระบบการตรวจราชการ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตรวจราชการศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่องการพัฒนาระบบตรวจราชการ. , ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการบริหารสินทรัพย์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและบริหารอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่องการพัฒนาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก. , กำธร ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของข้าราชการใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ
หัวเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัติงาน. , สุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่องอสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา. , กำธร ทองเนตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่องอสังหาริมทรัพย์. , โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณายื่นอุทรณ์และฎีกา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่องการพิจารณายื่นอุทธรณ์. , วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นข้อกฎหมายการเป็นส่วนควบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน. , กฎหมาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นประกอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคุณากร วะระทรัพย์
หัวเรื่องกฎหมาย. , คุณากร วะระทรัพย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทความภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ (ในเชิงบริหารและการบริหารทรัพย์สิน)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภา ปิยะจิตติ
หัวเรื่องสุภา ปิยะจิตติ - - ผลงาน. , บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. , การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน
หัวเรื่องชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน - - ผลงาน. , การปฏิบัติงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่องรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน. , การมอบอำนาจ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่องรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน. , คดีล้มละลาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการร้องทุกข์ในคดีอาญา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่องการร้องทุกข์ในคดีอาญา. , วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรื้อถอนอาคารตามหมายบังคับคดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่องการรื้อถอนอาคารตามหมายบังคับคดี. , วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมัณยาภา พุดเกลี้ยง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , มัณยาภา พุดเกลี้ยง- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการวางแผนกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์ราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางระบบและวิเคราะห์ขั้นตอนจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ที่ราชพัสดุเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)โครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคระห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ผลงานลำดับที่ 2 โดย นางอัมพา ภมรานนท์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ที่ราชพัสดุให้สมประโยชน์ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก. 203 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่องผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อจัดทำแผนผลิตและแผนผลิตและแผนจัดหาประจำปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์. , พิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในการจัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องวัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการศูนย์ราชการและศูนย์บ้านพักกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่องอัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน. , การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่องอัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ. , การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นโยบายและการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่องงบประมาณ. , บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและการติดตามประเมินผล
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พงศ์ละไม
หัวเรื่องทัศนีย์ พงศ์ละไม - - ผลงาน. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายได้ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่องการวิเคราะห์. , ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกาญจนา ศรีธนางกูล
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , กาญจนา ศรีธนางกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่องการวิเคราะห์. , งบประมาณ. , ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่องทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม (ในตัวอย่างเหล็กและน้ำยาชุบโครเมียม)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่องสุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน. , โครเมียม.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์นโยบายและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่องงบประมาณ. , บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน. , การวิเคราะห์นโยบาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดราคาและคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์ในอนาคต ปี 2525 - 2534
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอและผลประโยชน์ในการขอรับสิทธิ์บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงที่สาม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอ. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการบริหาร. , การวิเคราะห์โครงสร้าง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่องสุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน. , การสร้างและพัฒนาองค์กร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและคัดเลือกเครื่องราชอิสริยยศ สำหรับจัดแสดงในต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยยศ. , วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงบประมาณ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวันทวี บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่องวันทวี บุญญเศรษฐ์ - - ผลงาน. , การออกแบบ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เหรียญ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบเหรียญที่ระลึก ในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งธมชาติ จาดบรรเทิง
หัวเรื่องการออกหนังสือราชการ - - ที่ดิน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องการอุทธรณ์พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่องรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน. , ศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์. , ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการและผลงานความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาคลัสเตอร์เบญจบรูพา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการส่งเสริมการทำงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอบเขตและนโยบายในการบริหารงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนโยบายการบริหารงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 1 และเขต 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 2 และเขต 7 (17 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 5
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - เขต ,
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 8 (7 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 8
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - เขต ,
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุภาค 8 เขตตรวจราชการ 11 การสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธฺ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมธนารักษ์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการบริหารงาน - - กรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขั้นตอนและปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบก่อตั้งกรมธนารักษ์
เลขเรียก332.404
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการการจ่ายแลก-รับแลกเหรียญกษาปณ์ ของสำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พงศ์ละไม
หัวเรื่องทัศนีย์ พงศ์ละไม - - ผลงาน. , การแลกเหรียญ. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรวิภา ด้วงแดงโชติ
หัวเรื่องระวิภา ด้วงแดงโชติ- -ผลงาน. , ความรับผิดทางละเมิด.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกองคลังกลาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกองคลัง. , กองคลังกลาง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่องวัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเทภทั่วไป)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่องชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 97/ 2543 เรื่อง วิธีการปฏิบัติและแบบรายงานเกี่ยวกับการสำรวจที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งความมายัง อธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่องอาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นางสาวพจณี พรหมโรจน์ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน 9 (งานธนารักษ์)
เลขเรียก
ผู้แต่งพจณี พรหมโรจน์
หัวเรื่องแบบประเมินผลงาน. , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน. , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่องไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของผลงานวิชาการ เพื่อประเมินบุคคล ของ นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่องคุณสมบัติของบุคคล. , ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่องจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่องคณสมบัติของบุคคล. , จิราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติแลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่องธรรมนูญ แก้วสว่าง - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล ของ นางสาวปราณี ชัยโรจน์ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งปราณี ชัยโรจน์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายอนันต์ เอี่ยมโอภาส
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอนันต์ เอี่ยมโอภาส
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่องทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องคุณสมบัติของบุคคล. , กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่องเทวัญ วิชิตะกุล - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวนิดา กิจนุกูล
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , วนิดา กิจนุกูล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผล การใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุจิตรา โสนุตมางค์
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , สุจิตรา โสนุตมางค์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ. , บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , ชวนพิศ ทองใบ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกัลยาณี แสงชูโต
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , กัลยาณี แสงชูโต - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี 8 ว. ฝ่ายงบประมาณ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นายดำรง พิชัยพลากร ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง