กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองโบราณคดี กรมศิลปากร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียบโบราณสถานภาคเหนือในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกองโบราณคดี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน - - การขึ้นทะเบียน.
สำนักพิมพ์กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน
เลขเรียก930.10
ผู้แต่งทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
หัวเรื่องเชียงชาย - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม