กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ขอคิดด้วยคน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนางฟ้าสาละวิน
เลขเรียก808.8383
ผู้แต่งสุทิน วรรณบวร
หัวเรื่องนิยายสะท้อนสังคม. , การเล่าข่าว. , ยาเสพติด.
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
หัวเรื่องภาษาไทย - - แง่การเมือง. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม