กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางพ้นทุกข์
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งเด็กน้อยในแดนธรรม
หัวเรื่องธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่อนทอง
เลขเรียก294.135
ผู้แต่งชยสาโร ภิกขุ
หัวเรื่องธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย. , กระบวนการยุติธรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม