กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน เรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องสิทธิของพลเมือง - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม