กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ซีเอ็ดยูเคชั่น พบจำนวนทั้งสิ้น 220 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้าสร้างลูกรักการอ่าน
เลขเรียก649.58
ผู้แต่งกาญจนา ประสพเนตร
หัวเรื่องการอ่าน. , การส่งเสริมการอ่าน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทย กับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , รัฐประหาร- -ไทย. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัย ไขปัญหาโรคหัวใจ
เลขเรียก616.12
ผู้แต่งชัง, เอ็ดเวิร์ด เค.
บุญจง แซ่จึง, แปล
หัวเรื่องหัวใจ - - โรค , หัวใจ - - โรค - - การป้องกัน , หัวใจ - - โรค - - การรักษา , หัวใจ - - โรค - - การวินิจฉัย , กล้ามเนื้อหัวใจตาย , หทัยวิทยา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน
พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล
หัวเรื่องนิทาน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง162 บทพูดเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
เลขเรียก658.452
ผู้แต่งไวสส์, ดับบลิว เอช
นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่องธุรกิจขนาดกลาง. , ธุรกิจขนาดย่อม. , การจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง52 ความคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
เลขเรียก158
ผู้แต่งเฟอร์กูสัน, เพนนี
หัวเรื่องความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง74 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล
เลขเรียก621.802
ผู้แต่งบริษัทเอ็ม แอนด์ ดี
หัวเรื่องวิศวกรรมเคมี , วัสดุศาสตร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAnti-Aging สูตรลับชะลอวัย
เลขเรียก613
ผู้แต่งธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร
หัวเรื่องสุขภาพกับความงาม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAny SQL (Structured Query Language)
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งดวง บงกชเกตุสกุล,
หัวเรื่องSQL (Computer program language). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS : ผจญภัย 80 วัน รอบโลก
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งBradie, Michael Robert
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ- - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBEGINNING WEB DESIGN : เริ่มต้นสร้างเว็บไซด์อย่างถูกวิธี
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอวัชชัย ศรีสุเทพ
หัวเรื่องเว็บไซด์. , โฮมเพจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDetox Solutions 14 แผนล้างพิษเพื่อสุขภาพดี
เลขเรียก613
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์,แปล
ฟอสเทอร์,เฮเลน
หัวเรื่องการล้างพิษ. , โภชนการบำบัด. , สุขวิทยา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEQ ดี อารมณ์ดี ชีวิสดใส
เลขเรียก152.4
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องความฉลาดทางอารมณ์. , อารมณ์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
เลขเรียก153.9
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องอารมณ์. , ปัญญา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFace Diet สวยใสไร้ศัลยกรรม สไตล์เกาหลี
เลขเรียก646.72
ผู้แต่งอิม กอนฮี
ตรองสิริ ทองคำใส ,แปล
หัวเรื่องสุขภาพกับความงาม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFollow Your Heart : ก้าวไปตามหัวใจฝัน
เลขเรียก
ผู้แต่งMatthews, Andrew.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFrontPage 97 เครื่องมือสร้างสรรค์โฮมเพจสารพัดแบบ
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งจิตเกษม พัฒนาศิริ
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGo Go แรลลี่ตะลุยจีน เล่ม 3
เลขเรียก
ผู้แต่งชิน แจ ฮวาน
ธนวดี บุญล้วน ,แปล
หัวเรื่องจีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , การ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGo Go แรลลี่ตะลุยแอฟริกา เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งชิน แจ ฮวาน
ฉัตรชัย ทองกาญจน์,แปล
หัวเรื่องการ์ตูน. , แอฟริกา - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGOOD MANNERS AND GOOD HABITS หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทงาม
เลขเรียก428.6
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ด
นฤมล เครือวัลย์, แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI SPEAK ENGLISH พูดอังกฤษเป๊ะปัง ฝรั่งกด LIKE
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งฐิศิรักน์ วิชัยศร
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การพูด , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJust Speak Out
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์,แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLow - carb juices and smoothies : น้ำผักผลไม้สูตรโบโฮเตรตต่ำ
เลขเรียก641.34
ผู้แต่งครอส, อแมนดา
หัวเรื่องน้ำผลไม้. , น้ำผลไม้ - - แง่สุขภาพ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM
เลขเรียก658.202
ผู้แต่งสุวรรณ สุทธิขจรกิจการ
หัวเรื่องการบำรุงรักษาโรงงาน. , การบำรุงรักษาผลิตผลโดยรวม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Access สำหรับ Windows 95 step by step
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
หัวเรื่องไมโครซอฟต์เอ็กเซส. , วินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Office 2016 ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Visual Basic Version 5.0
เลขเรียก005.265
ผู้แต่งธาริน สิทธิธรรมชารี
หัวเรื่องไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก. , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMoney 101 กฎแห่งความมั่นคั่ง 9 ประการ
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งจักรพงษ์ เมษพันธุ์
หัวเรื่องความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องROBIN HOOD : โรบิน ฮูด วีรบุรุษจอมโจร
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งStuart, Brian J.
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องROMEO AND JULIET : รักอมตะก้องโลก โรเมโอ กับ จูเลียต
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งHarmon, Dan C.
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSAS Self-Defence : หลบหลีก ตั้งรับ ต่อสู้ ป้องกันตนเอง
เลขเรียก613.66
ผู้แต่งเดวิส, บาร์รี่
หัวเรื่องการป้องกันตัวเอง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES : พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งHwang, David
Benette, Louisr
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Fall of Thai Banking
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่องธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร. , ธนาคารศรีนคร - - ประวัติ. , ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การรวมกิจการ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - 2540.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE PHANTOM OF THE OPERA : ปีศาจปริศนาแห่งโรงละคร
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งBenette, Louise
Hwang, David
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน , ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอบ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTQM เศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งปรีดา กุลชล
หัวเรื่องเศรษฐกิจพเพียง. , TQM.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTurning Thirty ปีนี้ไม่อยากโสด
เลขเรียกนว
ผู้แต่งเกล, ไมค์ (Gayle, Mike)
ภูมิชาย บุญสินสุข, แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - อังกฤษ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISUAL BASIC 4.0 Professional
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
หัวเรื่องเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน set50 Index Futures
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
หัวเรื่องการลงทุน. , อนุพันธ์ทางการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : Blue ocean Strategy
เลขเรียก658.802
ผู้แต่งคิม, ดับเบิลยู. ชาน
หัวเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่. , ส่วนแบ่งรายย่อย. , การตลาด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งฮอลแลนด์, ฟิลิป
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , ความสำเร็จทางธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่องการลงทุน. , ตลาดหลักทรัพย์. , หุ้นและการเล่นหุ้น. , หลักทรัพย์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , เจ้าของกิจการ. , ธุรกิจขนาดย่อม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
เลขเรียก658.54
ผู้แต่งสุธี ขวัญเงิน
หัวเรื่องการจัดการการผลิต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
หัวเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์. , การจัดการ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการหน่วยความจำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มือใหม่
เลขเรียก004.53
ผู้แต่งโลเว, โด
หัวเรื่องการจัดการหน่วยความจำ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิชัย ไชยมี
หัวเรื่องการวางแผนการผลิต. , กรควบคุมสินค้าคงคลัง. , การบริหารงานผลิต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีขั้นสูง 1
เลขเรียก657.046
ผู้แต่งอรพินท์ อ่วมเพ็ง
หัวเรื่องการบัญชี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ MANAGERIAL ACCOUNTING
เลขเรียก658.151
ผู้แต่งเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
หัวเรื่องการบัญชี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่องซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง. , ภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่องบริหารโครงการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก657.3
ผู้แต่งเมสัน, โรเจอร์
ภูริทัต ทองปรีชา, ผู้แปล
หัวเรื่องงบการเงิน. , การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design
เลขเรียก004.21
ผู้แต่งโอกาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่องการวิเคราะห์ระบบ , การออกแบบระบบ , คอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบประสานระบบมหาวิทยาลัยชินวัตร
เลขเรียก729
ผู้แต่งสุนทร บุญญาธิการ
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยชินวัตร -- อาคาร. , การออกแบบสถาปัตยกรรม. , ผังบริเวณ -- มหาวิทยาลัยชินวัตร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่อาชีพดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งอาณัติ รัตนถิรกุล
หัวเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินอยู่อย่างฉลาดปราศจากโรค
เลขเรียก613.194
ผู้แต่งชินยะ ฮิโรมิ
หัวเรื่องสุขภาพ - - การดูแล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกรงใจ แปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกษียณเร็ว เกษียณรวย
เลขเรียก658.313
ผู้แต่งคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
หัวเรื่องการเกษียณอายุ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแกะเงื่อนงบการเงิน
เลขเรียก657.3
ผู้แต่งภาพร เอกอรรถพร
หัวเรื่องงบการเงิน. , การบัญชี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขนมหวานเพื่อสุขภาพ : Diet & Healthy Sweets
เลขเรียก641.86
ผู้แต่งโอกาวะ, เซโกะ
หัวเรื่องขนมหวาน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เลขเรียก629.28
ผู้แต่งสมปอง คงนิ่ม
หัวเรื่องการขับรถยนต์. , รถยนต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้ากับใคร ๆ ให้ได้ดี
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท
หัวเรื่องมนุษยสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่องการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีกู้ยืมเงิน ทำคดีเองอย่างเซียน
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งทัศนีย์ จรรยาชูกุล
หัวเรื่องการกู้ยืม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งทัศนีย์ จรรยาชูกุล
หัวเรื่องบัตรเครดิต - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งธัชชัย จำลอง
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวสุดฮา พาสำรวจอาชีพในฝัน
เลขเรียก331.702
ผู้แต่งคิมยองมัน
อภิศรี นิรุตติปัญญากุล, แปล
หัวเรื่องการแนะแนวอาชีพ , อาชีพ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความจริงจากหมอไขข้อกังขาปัญหาสุขภาพ
เลขเรียก613.45
ผู้แต่งริชาร์ด เบซเซอร์
หัวเรื่องสุขภาพ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความลับ ของอวกาศ
เลขเรียก
ผู้แต่งคิมอึนรยัง
หัวเรื่องอุตุนิยมวิทยา , อวกาศ , การ์ตูน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ท่อง WEB HITS 2006
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งนิทัศน์ สุทธิสถิตย์
หัวเรื่องเว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
เลขเรียก158
ผู้แต่งชวอร์ด, เดวิด เจ.
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ. , ความคิดและการคิด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
เลขเรียก158.103
ผู้แต่งชวอร์ต
หัวเรื่องความสำเร็จ. , จิตวิทยาประยุกต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่องนักบริหาร. , การบริหาร. , ผู้นำ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ CU-WRITER (เวิร์ดจุฬาฯ) 1.6
เลขเรียก
ผู้แต่งวันชัย แซ่เตีย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งอัครเสน สมุทรผ่อง
หัวเรื่องดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
เลขเรียก005.46
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องวินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 10 , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลสุขภาพด้วยสุดยอดสารอาหาร
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งคอสเตน, ลินเดล.
หัวเรื่องสุขภาพ. , อาหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
หัวเรื่องซี (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000
เลขเรียก005.8
ผู้แต่งค็อกซ์, ฟิลลิป.
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง. , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์. , การคุ้มครองซอฟต์แวร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ power point 2010
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งนันรณา จำลอง
หัวเรื่องไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก388.3122
ผู้แต่งสมปอง คงนิ่ม
หัวเรื่องใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์. , การทดสอบคนขับรถ. , เครื่องหมายจราจร. , กฎจราจร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออ่านคน : Reading People
เลขเรียก155.23
ผู้แต่งJo - Ellan Dimitrius
วรรณคำ , ผู้แปล
หัวเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ - -. , การทำนายลักษณะ. , การประเมินบุคลิกภาพ. , การสื่อสารระหว่างบุคคล. , ภาษาท่าทาง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครดิตดีต้องรักษา มีปัญหาต้องแก้ไข
เลขเรียก332.02
ผู้แต่งแฮมมอนด์, บ๊อบ
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย
เลขเรียก668.5
ผู้แต่งนันทวัน กลิ่นจำปา
หัวเรื่องเครื่องหอม. , น้ำหอม. , เทียนอบ. , ภูมิปัญญาไทย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการซื้อประกันชีวิต 2008
เลขเรียก368.32
ผู้แต่งวารสารการเงินธนาคาร
หัวเรื่องประกันชีวิต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฆาตกรรมในร้านหนังสือ
เลขเรียก
ผู้แต่งฮารท์, คาโรไลน์
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณชีวิต ข้อแนะคิดเรื่องเงิน ข้อคิดดีดี จากผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ผลทันที
เลขเรียก657.3
ผู้แต่งคุณาวุฒิ ประทีป
หัวเรื่องงบการเงิน. , การเงิน - - การวางแผน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หัวเรื่องการลงทุน. , หลักทรัพย์. , ตลาดหลักทรัพย์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุจากออมสิน
เลขเรียก332.21
ผู้แต่งกรพจน์ อัศวินวิจิตร
หัวเรื่องธนาคารออกสิน - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจบ ป.4 ก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งพระพยอม กัลยาโณ
หัวเรื่องความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , ความสำเร็จทางธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดการคนเจ้าปัญหา ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งซอลเตอร์, ไบรอัน
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES
เลขเรียก420.760
ผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากมะเร็งอย่างเป็นสุข
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องมะเร็ง - - ผู้ป่วย , มะเร็ง - - ผู้ป่วย - - การดูแล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจ่ายภาษีก็รวยได้
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งสุวรรณ วลัยเสถียร
หัวเรื่องภาษี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชนะใจเจ้านายได้ใจลูกน้อง - ครองใจ เพื่อนร่วมงาน
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
หัวเรื่องการโน้มน้าวใจ. , การจูงใจ (จิตวิทยา).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตอภิมหาเศรษฐีไทย มหาเศรษฐีโลก เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี
เลขเรียก920
ผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
หัวเรื่องเศรษฐี...ชีวประวัติ. , นักธุรกิจ...ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้งาน Balanced Scorecard ให้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบอร์น, ไมค์
ภูริทัต ทองปรีชา, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 1. ตอน จุดเริ่มต้นของโชคชะตา
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม กี จอง
วิทยา จันทร์วิรัตนชัย,แปล
หัวเรื่องการ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม 3. ตอน ราชาปีศาจกลับมาแล้ว
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม กี จอง
ฉัตรชัย ทองกาญจน์,แปล
หัวเรื่องการ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม4. ตอน ศึกชิงบัลลังก์ราชาปีศาจ
เลขเรียก
ผู้แต่งฉัตรชัย ทองกาญจน์,แปล
คิม กี จอง
หัวเรื่องการ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม5. ตอน ความลับของพระยูไล
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม กี จอง
มาลัยทิพย์ สิงห์โต,แปล
หัวเรื่องการ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไซอิ๋ว เดอะแฟนตาซี เล่ม6. ตอน เงื่อนงำแห่งโชคชะตา
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม กี จอง
วิทยา จันทร์วิรัตนชัย,แปล
หัวเรื่องการ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดีที่เลือกเกิดไม่ได้
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งอัมพร วัฒนวงศ์
หัวเรื่องชีวประวัติ. , อัมพร วัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลลูกค้าให้เป็นเลิศ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งเวลเลมิน, จอห์น
กฤษฏา ปราโมทย์ธนา, ผู้แปล
หัวเรื่องบริการลูกค้า. , การตลาด - - การจัดการ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลใส่ใจให้สมองใสในวัยทำงาน
เลขเรียก612.82
ผู้แต่งสำนักพิมพ์ซันคัลเลอร์
กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,แปล
หัวเรื่องสมอง. , การพัฒนาสมองและความจำ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมหาเศรษฐี
เลขเรียก929.4
ผู้แต่งสมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
หัวเรื่องนาม. , การตั้งชื่อ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตากล้องต้องรู้ ตอน ถ่ายรูปอย่างไร ให้ได้สตางค์
เลขเรียก771.33
ผู้แต่งกษิดิส พุทธรักษ์
หัวเรื่องการถ่ายภาพ - - เครื่องมือและอุปกรณ์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet ฉบับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก004.67
ผู้แต่งพิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
หัวเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์. , อินเตอร์เน็ต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโตแล้ว...แบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3.
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , ตลาดหลักทรัพย์. , การลงทุน. , หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสไฟใต้
เลขเรียก303.62
ผู้แต่งกิ่งอ้อ เล่าฮง
หัวเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง. , การก่อการร้าย. , ไทย (ภาคใต้) - -ปัญหาและข้อพิพาท.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสอัจฉริยะ
เลขเรียก153.98
ผู้แต่งพาวเวล, ไมเคิล
หัวเรื่องอัจฉริยบุคคล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัศนะไอที
เลขเรียก004
ผู้แต่งครรชิต มาลัยวงศ์
หัวเรื่องเทคโลโลยีสารสนเทศ. , สารสนเทศศาสตร์ - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำ 5 ส อย่างมีชีวิตชีวา
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งมังกร โรจน์ประภากร
หัวเรื่องการบริหารคุณภาพโดยรวม. , การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำ 5 ส อย่างมีชีวิตชีวา
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งมังกร โรจน์ประภากร
หัวเรื่องกรบริหารคุณภาพโดยรวม. , การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำอย่างไร...เมื่อร่างกายป่วย
เลขเรียก613
ผู้แต่งสมโภชน์ จิตรเกษมสุข
หัวเรื่องสุขภาพ- -การดูแลและสุขวิทยา. , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจดจำ - การแปล คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมะเอาตัวให้รอดสำหรับคนที่หาทางออกไม่ได้
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาวินต้าร์..กับปาฎิหาริย์รักจากพ่อ
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งวิโรจน์ เยาวพลกุล
หัวเรื่องเด็ก - - การดูแล. , บิดาและบุตร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำ พลังมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพดี
เลขเรียก613.28
ผู้แต่งราเมอาห์, สาวิตรี
หัวเรื่องน้ำ- -แง่อนามัย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency BASED LEARNING
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริการลูกค้ารายให้ดีเลิศ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งสจ๊วต, แกรนด์
ศุภฤกษ์ เนติธรรม, ผู้แปล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนอห์ตัน, ฌอน
เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , การจัดการองค์การ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ
เลขเรียก658.152
ผู้แต่งยรรยง ธรรมธัชอารี
หัวเรื่องการจัดการเงินสด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเทรซี่, เดคแคลน
ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหารเวลา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบน เกรแฮม สอนกลเม็ด วอร์เรน บัฟเฟตต์ สอนลงทุน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งคันนิงแฮม, ลอว์เรนซ์ เอ.
โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์, แปลชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล
หัวเรื่องการลงทุน , นักลงทุน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก347
ผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
หัวเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก345
ผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook
เลขเรียก004.69
ผู้แต่งภิเษก ชัยนิรันดร์
หัวเรื่องกลุ่มสนทนาออนไลน์. , การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น
เลขเรียก158
ผู้แต่งริชาร์ดสัน แพม
หัวเรื่องการดำเนินชีวิต. , การพัฒนาตนเอง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดห้องเมาท์สุขภาพสาวๆกับหมอเช้าตรู่
เลขเรียก613.652
ผู้แต่งปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์
หัวเรื่องสุขภาพ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้หญิง! ที่ทำให้อาตมาน้ำตาตก
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่องสตรี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2550
เลขเรียก912.195
ผู้แต่งกรมทางหลวง
หัวเรื่องแผนที่ทางหลวง. , ไทย - - แผนที่ถนน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนลับประหลาด
เลขเรียก
ผู้แต่งสุดไผท เมืองไทย
หัวเรื่องการลงทุน. , การประหยัดและการออม. , หนังสือสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
เลขเรียก423.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ. , English language - - Dictionaries - - Thai. , Thai language - - Dictionaries - - English.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งประสงค์ สุ่นศิริ
หัวเรื่องเปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2463-2562
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อจ๋า แม่จ๋า หนูอยากรวย
เลขเรียก
ผู้แต่งอิม คุง ซุน
อุไร บุษบรรณ์,แปล
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อรวยสอนลูก # 2 เงินสี่ด้าน พ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก658
ผู้แต่งคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อรวยสอนลูก =Rich Dad Poor Dad
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งคิโนซากิ, โรเบิร์ต
หัวเรื่องการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL และ Dreamweaver.
เลขเรียก005.7126
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่องPHP (ภาษาคอมพิวเตอร์). , มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). , การพัฒนาเว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพาราไซต์ อีฟ สายพันธุ์สังหาร
เลขเรียก
ผู้แต่งเซนะ, ฮิเดอากิ
หัวเรื่องนวนิยายญี่ปุ่น.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งกฤษดา เสกตระกูล
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางช่าง
เลขเรียก621.856
ผู้แต่งชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์
หัวเรื่องการศึกษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 พร้อมคำอธิบายแต่ละสถานการณ์เป็นภาษาไทย
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มพลังสมองด้วย NLP สูตรจัดระบบความคิด
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งโมลเดน, เดวิด
หัวเรื่องความคิดและการคิด. , เอ็นแอลพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟิวเจอร์ สัญญา (รัก) ล่วงหน้า
เลขเรียก332
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการเงิน. , ตราสารอนุพันธ์. , ตลาดเงิน. , นวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแฟนพันธุ์แท้ไอน์สไตน์
เลขเรียก530.11
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่องไอน์สไตน์. , ทฤษฏีสัมพันธภาพ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic Leadership
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งจตุพร สังขวรรณ
หัวเรื่องภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาและการโปรแกรม C
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งเคอร์นิกแฮน, ไบรอัน ดับบลิว.
หัวเรื่องซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Christopher Wright ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท ภาค 2
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งคริสโตเฟอร์ ไรท์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งคริสโตเฟอร์ ไรท์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ระบบร่างกายมนุษย์ Amazing Human Body
เลขเรียก
ผู้แต่งชัญวลี ศรีสุโข
หัวเรื่องร่างกายมนุษย์ , วรรณกรรมสำหรับเด็ก , สรีรวิทยามนุษย์ , อวัยวะ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมังกรน้อยเพื่อนรัก ตอน คำสาปเจ้าหญิงนิทรา
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งลองกาเกีย,ซิลเวีย
วรรธนา วงษ์ฉัตร, ผู้แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน - -แบบฝึดหัด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมังกรน้อยเพื่อนรัก ตอน ท่องแดนอาหรับตามหาพรมวิเศษ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งลองกาเกีย,ซิลเวีย
อัญชิสา อุจจาภิมุข,แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน - -แบบฝึดหัด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อปู่พูด โลกต้องฟัง คมวาทะ วอร์เรน บัฟเฟตต์ The Oracle Speaks Warren Buffett in His Own Words
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งแอนดรูว์ส, เดวิด
ชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล
หัวเรื่องความสำเร็จ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยังไม่เคยทำ ไม่ได้ แปลว่า ทำไม่ได้
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่องการพัฒนาตนเอง. , การทำงาน. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยาจีนปรับสมดุลหยินหยาง
เลขเรียก615.115
ผู้แต่งศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
หัวเรื่องสมุนไพร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขเรียก346.951
ผู้แต่งกิติ ปิลันธนดิลก
หัวเรื่องกฎหมายที่ดิน - - จีน. , การใช้ที่ดิน - - จีน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งแครนเนอร์ สจ็วต
หัวเรื่องการจัดการองค์การ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 3 Microsoft Windows 3.11 & Office 4.3 Thai & English Edition
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 8 Microsoft Windows 98 & Office 97
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่องไมโครซอฟต์ออฟฟิศ. , ไมโครซอฟต์เวิร์ด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเครือข่าย และ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เลขเรียก004.678
ผู้แต่งวิทยา สุคตบวร
หัวเรื่องข่ายงานคอมพิวเตอร์ , อินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต SQL
เลขเรียก005.7
ผู้แต่งสงกรานต์ ทองสว่าง
หัวเรื่องระบบฐานข้อมูล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบดำเนินงานยูนิกซ์
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่องยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์). , Unix operating system.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งไพบูลย์ เกียรติโกมล
หัวเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
หัวเรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชันนิรันดร์กาล FOREVER KING
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งวงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องมะเร็ง. , มะเร็ง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ลึกและเข้าใจโรคภายในของผู้หญิง
เลขเรียก618.1
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่องสตรี -- สุขภาพและอนามัย. , สตรี. , สตรี - - โรค. , นรีเวชวิทยา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน-เล่น-เป็นง่าย Photoshop CS5
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งเนรมิต แผ่นทอง
หัวเรื่องโฟโต้ซอป ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3)
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา. , ภาษาญี่ปุ่น - - การเขียน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนภาษาเบสิก/เบสิกขั้นสูง
เลขเรียก
ผู้แต่งพีรศักดิ์ ศรีกังวาล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม ดง ฮวัน
สิทธินี ธรรมชัย
หัวเรื่องทักษะการเรียน. , การ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งคิม ดง ฮวัน
สิทธินี ธรรมชัย
หัวเรื่องทักษะการเรียน. , การ์ตูน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้บัญชี / การเงินง่าย ๆ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งเมสัน, โรเจอร์
โอฬาร กลีบพุฒ, ผู้แปล
หัวเรื่องการบัญชีบริหาร. , การเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัด Excel 5 สำหรับวินโดวส์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดีนส์, ชีล่า เอส.
หัวเรื่องExcel. , เอ็กเซล 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)
เลขเรียก363.25
ผู้แต่งหมวดต้น นครบาล
หัวเรื่องพนักงานสอบสวน , การสอบสวน , การสอบสวน (ทฤษฎีความรู้) , การสืบสวนคดีอาญา , ตำรวจ , ตำรวจนครบาล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโรคพาร์กินสันรักษาได้
เลขเรียก615.951
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หัวเรื่องพาร์กินสัน - - โรค.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโรงเรียนสอนธุรกิจ
เลขเรียก658.84
ผู้แต่งคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
หัวเรื่องการขายตรง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนในตลาดหุ้น sideways
เลขเรียก332.633
ผู้แต่งนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
หัวเรื่องหุ้นและการเล่นหุ้น.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิทยา สุหฤทดำรง
หัวเรื่องกรส่งกำลังบำรุงธุรกิจ. , โลจิสติกส์ทางธุรกิจ. , การจัดการอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้างเอกสารรกในบ้าน
เลขเรียก651.5
ผู้แต่งเฮมฟิลล์, บาร์บาร่า
หัวเรื่องเอกสาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกน้องทำงานไม่คุ้มเงินเดือน ทำไงดี
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งปิยะ พิศาลบุตร
หัวเรื่องการบริหารงาน. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลนส์การตลาด Marketing Spectacles
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
หัวเรื่องการตลาด - - การจัดการ. , การตลาด - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี
เลขเรียก
ผู้แต่งอัลบอม,มิตช์
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์. , การดำเนินชีวิต.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวางแผนการตลาดให้ได้ผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจย์, รอส
กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล
หัวเรื่องการตลาด. , การตลาด - - การจัดการ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์. , เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา. , ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีหลีกเลี่ยง 199 สถานการณ์ที่ทำให้เสียเวลา
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบอนด์, วิลเลี่ยม เจ.
หัวเรื่องการบริหารเวลา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการทรยศหักหลัง
เลขเรียก302
ผู้แต่งแดง ใบเล่
หัวเรื่องจิตวิทยาสังคม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งพิพัฒน์ ยอดพฤติการ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาตร์ธุรกิจ Business Economice
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งฮิโต, โมโตชิเกะ
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์การบริหาร. , กาบริหารธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ = The automatic millionaire
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งบาค, เดวิด
จักรพงษ์ เมษพันธุ์, ผู้เรียบเรียง
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , ความมั่นคงทางการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ = The economic naturalist /
เลขเรียก330
ผู้แต่งแฟรงก์, โรเบิร์ต เอช.
เอกอรุณ อวนสกุล,เรียบเรียง
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสปาในบ้านเพื่อสุขภาพ
เลขเรียก613
ผู้แต่งไวลด์, ลิช
หัวเรื่องสปา. , ธรรมชาติบำบัด.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้าง E-Learning แบบ Interactive สไตล์คุณด้วย CAPTIVATE
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งอุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล
หัวเรื่องแมโครมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์
เลขเรียก006.6
ผู้แต่งรัชพล ยรรยงค์เดชา (ขุนพล)
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย Banish Bad Habits Forever
เลขเรียก155.25
ผู้แต่งไฟเฟอร์, เวร่า
คงคา วารี, แปล
หัวเรื่องการพัฒนาตนเอง , นิสัย , การปรับพฤติกรรม. , การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา. , ความตระหนักในศักยภาพตน , ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา. , การควบคุมตนเอง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เว็บกราฟิกด้วย Microsoft Front Page 98
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งวีรยุทธ ประเสริฐศิริกุล
หัวเรื่องไมโครซอฟต์ฟรอนท์เพจ. , เว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำรวจอวกาศสุดมหัศจรรย์
เลขเรียก
ผู้แต่งชินกวางบก
หัวเรื่องความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งอมรเวช ไชยชาญ
หัวเรื่องสวัสดิการข้าราชการ. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดความรู้รอบตัว
เลขเรียก030
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาไทย ซีเอ็ดยูเคชั่น
หัวเรื่องความรู้รอบตัว , ความรู้ทั่วไป , ตารางธาตุ , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร , การถอดตัวอักษร , คำพ้องรูป , เครือญาติ , เงินตรา 10. จังหวัด
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหม่ำ มุกแป้ก
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
หัวเรื่องเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา. , เรื่องตลกขบขัน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลุดจากกับดัก Balanced Scorecard
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ , ประสิทธิผลองค์การ - - การประเมิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัดทำเว็บ Web for Starter
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
หัวเรื่องอินเตอร์เน็ต - - ไทย. , การสร้างเว็บไซต์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องการบริหารองค์ความรู้. , การเรียนรู้องค์การ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอดัม สมิท vs ชาร์ลส์ ดาร์วิน ใครกันแน่ที่เป็นของจริง The Darwin economy
เลขเรียก330
ผู้แต่งแฟรงก์, โรเบิร์ต เอช.
เอกอรุณ อวนสกุล, แปล
หัวเรื่องนักเศรษฐศาสตร์ , ธุรกิจแบบเสรี , การแข่งขัน , เศรษฐศาสตร์ , การแข่งขันทางการค้า , ธุรกิจของเอกชน , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ร้อยปีไม่มีป่วย
เลขเรียก613
ผู้แต่งชินยะ,ฮิโรมิ
หัวเรื่องสุขภาพ. , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัปเกรดสมอง
เลขเรียก153.35
ผู้แต่งมิดเดิลตัน, จอห์น
หัวเรื่องความคิดสร้างสรรค์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านงบการเงินให้เป็น
เลขเรียก357.3
ผู้แต่งภาพร เอกอรรถพร
หัวเรื่องงบการเงิน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหาร200ชนิด เพื่อชีวิตยืนยาว
เลขเรียก641.356
ผู้แต่งฟัง หม่า
หัวเรื่องอาหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์. , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม