กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดอกหญ้ากรุ๊ป พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโครงการโทรคมนาคมและ ICT
เลขเรียก621.382
ผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
หัวเรื่องโทรคมนาคม - - การบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอแรงหน่อยเถอะ
เลขเรียก
ผู้แต่งศรีบรูพา
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , ขอแรงหน่อยเถอะ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนไทยดีเด่นระดับโลก
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์
หัวเรื่องบุคคลดีเด่น - - ชีวประวัติ. , ชีวประวัติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เลขเรียก363.34
ผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
หัวเรื่องภัยพิบัติ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนัดบอด...ยอดสะใภ้
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ สีทอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงของเรา
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่องชีวประวัติบุคคล. , ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพเชิงบวก = Personality Plus
เลขเรียก155.2
ผู้แต่งฟลอเรนซ์ สิทธอเออร์
หัวเรื่องบุคลิกภาพ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดี
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นใน 3 ก้าว
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งหวิน, หวาง กวน
หัวเรื่องภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี. , ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น : จนพูดได้คุยเป็น
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ. , ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่เล่าเรื่องก้อง
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งโสมวรรณ สวัสดิ์-ชูโต สังคปรีชา
หัวเรื่องความเรียง.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่เลี้ยงยอดรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งสวลี ส่องแสง
หัวเรื่องนวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่องนักบริหาร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่องขบวนแห่ทางน้ำ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนื่อยนัก ก็นับหนึ่ง = It's never too late.
เลขเรียก158
ผู้แต่งต้นกล้า นัยนา
หัวเรื่องความสำเร็จ. , กำลังใจ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม