กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตถาตา พับลิเคชั่น พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง200 คมคิดพิชิตความสำเร็จ
เลขเรียก808.882
ผู้แต่งรัถยา สารธรรม
หัวเรื่องคำคม.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง33 ปี การเมืองไทย ประชาธิปไตยในวังวน
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
หัวเรื่องไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
หัวเรื่องเรื่องสั้นไทย. , กวีนิพนธ์ไทย. , วรรณกรรมการเมือง - - รวมเรื่อง. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง. , กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา
เลขเรียก294.311
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์ - - แง่ศาสนา.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ
เลขเรียก495.68
ผู้แต่งอลีน เฉลิมชัยกิจ
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี. , ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
หัวเรื่องภาษาจีน - - สำนวนโวหาร. , ภาษาจีน -- การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม