กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นาโกต้า พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องธุรกิจของ HR B2E : Business to Employee
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล. , ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จด้าน HR. , The Business of HR.
สำนักพิมพ์นาโกต้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม