กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บิสคิต พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 เคล็ดลับพลิกชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย และประสบความสำเร็จแบบไม่รู้จบ!
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งพิศมร อภิชาตะพงศ์
หัวเรื่องความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAQ อึดเกินพิกัด
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หัวเรื่องความสามารถ. , ปัญญา. , ความสำเร็จ. , ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร. , การเดินทางและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA... เรียนด้วยตนเอง
เลขเรียก658
ผู้แต่งสตรัลเซอร์, สตีเฟน
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระตุ้นความจำให้ทำงาน
เลขเรียก153.1
ผู้แต่งอิดดอน, โจ.
หัวเรื่องความจำ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งเปอร์รี่, มาร์ติน.
หัวเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง ศัพท์ ระดับเทพ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งแพมมิลาร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.783
ผู้แต่งอิงอร ศรีเกษ
หัวเรื่องภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งฟินแมน
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing
เลขเรียก421.1
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน. , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับใช้สมองผลิตความคิดแบบไม่มีวันหมด
เลขเรียก153.4
ผู้แต่งวูล์ฟ, เจอร์เกน
จิตรลดา สิงห์คำ ,แปล
หัวเรื่องความคิดและการคิด.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตดี๊ดี แค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจ !
เลขเรียก158
ผู้แต่งจิตรลดา สิงห์คำ ,แปล
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้หัวใจให้บริการ...The Nordstrom Way
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งสเปคเตอร์, โรเบิร์ต
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปล
หัวเรื่องการจัดการชาย. , การบริการลูกค้า.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งอเบลลา เจมส์
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การอ่าน.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาซูโม่
เลขเรียก158
ผู้แต่งแม็คจีฐ พอล
หัวเรื่องการดำเนินชีวิต. , ความสุข.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดโดนใจใน 7 วัน
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งพีล, มัลคอล์ม.
หัวเรื่องวาทศิลป์. , การพูด.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอย่างฉลาด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งยุดา รักไทย
หัวเรื่องการพูด.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซี่ยน
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ. , ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี. , ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านไวใน 7 วัน : Speed reading in a week
เลขเรียก428.432
ผู้แต่งกอนสแตนท์ ตีนา.
หัวเรื่องการอ่าน. , ความเร็วในการอ่าน.
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม