กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ป.สัมพันธ์พาณิชย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจันทสาโรบูชา
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียบโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 1
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน - - ทะเบียบ. , ไทย - - โบราณวัตุสถาน.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรพี ' 31
เลขเรียก345
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องราชบุรีดิเรกฤทธิ์ , กรมหลวง , 2417 - 246 , , กฎหมาย - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ 36 ปี
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม