กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผีเสื้อ พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง4 ปี นรกในเขมร
เลขเรียก895.66
ผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ
ผุสดี นาวาวิจิต, ผู้แปล
หัวเรื่องกัมพูชา - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กัมพูชา - - ภาวะสังคม. , จดหมาย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำเนิดนาร์เนีย
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก้าอี้เงิน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
เงือกน้อย
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงือกน้อย
เลขเรียกรส
ผู้แต่งแอนเดอร์เสน, ฮันส์ คริสเตียน
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าชายแคสเปี้ยน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็ก 200 ปี
เลขเรียก
ผู้แต่งโอเอะ, เคนซาบุโร, ค.ศ.1935-
หัวเรื่องนวนิยาย. , วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง = Totto-Chan : the little girl at the window
เลขเรียก
ผู้แต่งคุโรยานางิ, เท็ตสึโกะ
ผุสดี นาวาวิจิต, ผู้แปล
หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็ก -- ญี่ปุ่น.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาชีวิต
เลขเรียก128.5
ผู้แต่งยิบราน, คาลิล
ระวี ภาวิไล
หัวเรื่องปรัชญา.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผจญภัยโพ้นทะเล
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่มด
เลขเรียก
ผู้แต่งดาห์ล, โรอัลด์
สาลินี คำฉันท์, ผู้แปล
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้สึกนึกคิด
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งระวี ภาวิไล
หัวเรื่องธรรมะ. , ศาสนา - - รวมเรื่อง. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวอร์เซิ่ล กัมมิคจ์ หุ่นจอมซ่า
เลขเรียก
ผู้แต่งท็อดด์, บาร์บาร่า ยูแฟน
หัวเรื่องนวนิยายอังกฤษ.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอวสานการยุทธ์
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาชากับเด็กชาย
เลขเรียกรส
ผู้แต่งลูอิส, ซี.เอส.
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม