กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พรีมา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน
เลขเรียก294.314
ผู้แต่งกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์พรีมา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม