กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พี.เอ.ลีฟวิ่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เลขเรียก421.53
ผู้แต่งสมชาย พงศ์สราญ
หัวเรื่องการใช้ภาษา , บทสนทนาและวลี , ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา , ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง , ภาษาอังกฤษ - - การพูด , ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี , ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2544
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2545
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2546
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะหนี้สินของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการสำรวจภาวะหนี้สิน.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การศึกษาต่างประเทศ
เลขเรียก378.73
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการศึกษาต่างประเทศ - - จีน.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม