กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มิสเตอร์ก๊อปปี้ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องถอดรหัสความคิด ของ โกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น
เลขเรียก320.8
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - ไทย
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอัมพร ธำรงลักษณ์
หัวเรื่องพฤติกรรมองค์การ , องค์การ , การจัดการ , การจัดการองค์การ - - ทฤษฎี , การจัดการองค์การ - - องค์การ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์ของคนไทย รองรับประชาคมอาเซียน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับการบริหารราชการสมัยใหม่
เลขเรียก306
ผู้แต่งสุพิณ เกชาคุปต์
หัวเรื่องการพัฒนาสังคม , การบริหารการพัฒนา , วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม