กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยูเรก้า พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์ราคา 101 Pricing
เลขเรียก338.52
ผู้แต่งนภาวรรณ คณานุรักษ์
หัวเรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาล. , สินค้า - - ราคา.
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งซีเนล, แคทลีน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การทำงาน- -เป้าหมายและวัตถุประสงค์. , การจัดองค์การ.
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม