กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รวีกร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมเล่มไขปัญหาแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก351.009
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ - - ไทย. , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์รวีกร
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม