กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ริเวอร์ บุ๊คส์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008
เลขเรียก928.9591
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-250 , , บ้านจักรพงษ์. , สุธาทิพย์ โมราลาย, ผู้แต่งร่วม.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
เลขเรียก959.759
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ไทย.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าชีวิต พงศาวดาร๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
เลขเรียก959.825
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ไทย.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง ความทรงจำจากรัฐฉาน
เลขเรียก928.759
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ - ไทย.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม