กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รีไวว่า : กรุงเทพฯ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก620.00420
ผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
หัวเรื่องการเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เว็บไซต์ -- การออกแบบ , เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , .การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยออนไลน์ นำเข้าสินค้าจากจีน
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งมณีนุช สมานหมู่
หัวเรื่องการตลาดอินเตอร์เน็ต , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่องแฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่องโมเดลสเกตอัพ , การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP+MySQL AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.2762
ผู้แต่งชาญชัย ศุภอรรถกร
หัวเรื่องพีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) , เอแจ็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , เว็บไซต์ , การพัฒนาเว็บไซต์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม