กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วัฒนาพานิช พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูปหลักสูตร ตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : ข้อคิดจากการปฏิรูปหลักสูตรของสหราชอาณาจักร
เลขเรียก375
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการปฏิรูป หลักสูตร.
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - ชีวประวัติ , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป
หัวเรื่องภาษาไทย -- พจนานุกรม. , ภาษาไทย -- พจนานุกรมเยาวชน.
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระร่มเกล้าของชาวไทย Our Beloved King
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - ชีวประวัติ , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - พระราชกรณียกิจ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมิลินทปัญหา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งวังสระปทุม
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม