กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วีเลิร์น : กรุงเทพฯ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องชาตินี้คงไปไม่ถึงไหน ถ้าทำอะไรแค่พอผ่าน
เลขเรียก153.9
ผู้แต่งโคลวิน, เจฟฟรีย์
สังสิทธิ์ เยาวรัตน์, แปล
หัวเรื่องการทำงาน -- แง่จิตวิทยา , สมรรถนะ , การพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์วีเลิร์น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม