กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศิริมิตรการพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2511 - กันยายน 2512
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2512
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2515 - กันยายน 2516
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2516
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2516 - กันยายน 2517
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม