กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาพรบุ๊คส์ พบจำนวนทั้งสิ้น 30 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 เรื่อง ในหลวงของฉัน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งวิทย์ บัณฑิตกุล,รวบรวม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรุ่นไอรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งเฌอนินทร์
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลเม็ดการเขียนให้เก่ง
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่องการเขียนหนังสือ. , ภาษาไทย - - การเขียน.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่งในหัวใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งชญาน์พิมพ์
หัวเรื่องวรรณกรรม
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงารัก ลวงตะวัน
เลขเรียก
ผู้แต่งหัสวีร์
หัวเรื่องนวนิยาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราในอาเซียน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวีรวรรณ ภิญญรัตน์
หัวเรื่องเงินตรา. , กลุ่มประเทศอาเซียน.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องซ้อนแผนรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งธราญา เลขาพัฒน์
หัวเรื่องนวนิยาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะปบรัก
เลขเรียกนว
ผู้แต่งพรัมพรัม (พลิ้วอ่อน)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๑ เสด็จพระราชสมภพ: Birth
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๑๐ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: The Royal Coronation Ceremony
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๒ ทูลกระหม่อมฟ้าชาย: Prince Vajiralongkorn
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๓ ทรงศึกษาวิทยาการ: Academic Career
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๔ พระอัจฉริยภาพ: Wisdom
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๕ สยามมกุฎราชกุมาร: Crown Prince Maha Vajiralongkorn
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๖ วีรกษัตริย์นักการทหาร: The Military King
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๗ สานสายใยอุ่นไอรัก: Un Ai Ruk: The Harmony of Thailand
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๘ พระราชกรณียกิจ: Representing the Monarchy
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๙ สืบสานศาสตร์พระราชา: Continuing King Bhumibol Adulyadej's Legacy
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางร้าย สายลับ
เลขเรียก
ผู้แต่งหัสบรรณ [นามแฝง]
หัวเรื่องนวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางสาวพราวเสน่ห์
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งชมจันท์
หัวเรื่องนวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานมาเลเซีย
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่องนิทาน.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียลลิตี้โชว์ ไฮโซไร้สารพิษ
เลขเรียก
ผู้แต่ง ชาครียา
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องดีๆบนโถส้วม
เลขเรียก158.1
ผู้แต่ง หยางเข่อชิน
รุ่งอรุณ สินธทียากร แปล
หัวเรื่องความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , บุคคลสำคัญ.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำเนารัก ลำนำหัวใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งอุธิยา
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง นารายณ์สิบปาง
เลขเรียก
ผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง นิทานเวตาล
เลขเรียก
ผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันสำคัญของเรา
เลขเรียก394.26
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่องวันสำคัญ.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495-
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสลักรักกามเทพ
เลขเรียก
ผู้แต่งไปรยา
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสะกิดศรใสปักใจกามเทพ
เลขเรียกนว
ผู้แต่งบลูซาตาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม