กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สามลดา พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCommunicative business English
เลขเรียก428
ผู้แต่งRajatanun, Kusumal
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์
หัวเรื่องEnglish language - - Business English.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of Japan: The Japan Government Reports, 1995 - 2007
เลขเรียก
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of Japan: The WTO Secretariat Reports, 1995 - 2007
เลขเรียก
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the European Union: The EU Reports, 1997-2007
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the European Union: The WTO Secretariat Reports, 1997-2007
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume Five : 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume Four : 2004
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , การค้าระหว่างประเทศ. , ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO เล่มที่สอง: การเข้าถึงตลาด Market Access
เลขเรียก
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง: กฏกติกาทั่วไป
เลขเรียก658.324
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องการค้าโลก
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO เล่มที่ห้า: ทรัพย์สินทางปัญญา
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , การค้าระหว่างประเทศ. , ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา บันทึกความคืบหน้าการเจรจา: 2548 - 2552
เลขเรียก382.92
ผู้แต่งสิทธิกร นิพภยะ
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ. , การเจรจารอบโดฮา.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Basic Grammar
เลขเรียก428.04076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย. , ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
เลขเรียก420.769
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - คำ. , ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากผู้จากไป : ผลึกความรู้ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายแบบไทยๆ
เลขเรียก616.029
ผู้แต่งเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
หัวเรื่องผู้ป่วยใกล้ตาย -- การดูแล.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมีขันติ คือ ให้พรแก่ตัวเอง
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งมิตซูโอะ คเวสโก, พระอาจารย์
หัวเรื่องการปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเราเกิดมาทำไม
เลขเรียก294.12
ผู้แต่งมิตซูโอะ คเวสโก, พระอาจารย์
หัวเรื่องการปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ๋อ พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง
เลขเรียก294.3144
ผู้แต่งเอกชัย จุละจาริตต์
หัวเรื่องพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , อริยสัจ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 1
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 2
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าบริการ
เลขเรียก382
ผู้แต่งสิทธิกร นิพภยะ
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร เล่ม 1
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร เล่ม 2
เลขเรียก382
ผู้แต่งอิสร์กุล อุณหเกตุ
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม