กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาค่าจัดทำผลิตภัณฑ์สั่งจ้าง
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวิลัยวรรณ คือสูงเนิน
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนพัฒนาธุรกิจ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการต้นทุนผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเพชร
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานรับจ้างจัดสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวิลัยวรรณ คือสูงเนิน
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนพัฒนาธุรกิจ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบหล่อเย็นเตาหลอมไฟฟ้า
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งประวัติ เมืองมา
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของงานรับจ้างทำของ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุน , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานฝีมือของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคและแนวทางการสอบทานความถูกต้องของรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเพชร
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโรงกษาปณ์รังสิต : ROYAL THAI MINT
เลขเรียกอ 737.49
ผู้แต่งสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องโรงกษาปณ์รังสิต. , เงินตรา - - ไทย - - การประมูล. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 6 เล่ม