กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักกษาปณ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 22 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการปรับปรุงเทคนิคการผลิตดวงตราชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อลดขั้นตอนการผลิต และช่วยผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปรียพรรณ ไมตรีจิตต์
หัวเรื่องรายงานการเงิน - - เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์ , นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโปรแกรม Microsoft Project ๒๐๑๓ มาใช้ในการรายงานและติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติงานตามโครงการผลิตเหรียญต่างๆ ของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับความเรียบผิวดวงตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 1 บาท เพื่อยืดอายุการใช้งานดวงตราจากอายุประมาณ 1 ล้านเหรียญต่อคู่ เป็น 3 ล้านเหรียญต่อคู่
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ , ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการชุบเคลือบผิวPVD บนดวงตรากษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑บาท ที่เป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล(NPS) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการทำตัวคล้องห่วงสำรัหบเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
เลขเรียกp0019
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่องนักวิชาการช่างศิลป์.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการทำตัวคล้องห่วงสำหรับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
เลขเรียกp0019
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่องนักวิชาการช่างศิลป์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
พิทักษ์ เหลือมพล
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในขบวนการหล่อฉีด
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งวิเชียร พันแสน
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตเหรียญตัวเปล่าทองคำขัดเงา๙๖.๕%เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งพิทักษ์ เหลือมพล
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งประวัติ เมืองมา
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งวิเชียร พันแสน
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผลงานของนางพรพรรณ เปี่ยมพงษ์สานต์
เลขเรียกp0008
ผู้แต่งพรพรรณ เปี่ยมพงษ์สานต์
หัวเรื่องนักจัดการงานทั่วไป -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการผลิตและติดตามงานการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้างต่างๆ ด้วย โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจกต์ ( Microsoft Project)
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างต้นแบบการรับส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงานของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ , ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานระบบ การวางแผนการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2013
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ , ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบทะเบียนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปรียพรรณ ไมตรีจิตต์
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ , การตรวจสอบทะเบียนเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานปั้นแบบ หล่อแบบ เหรียญที่ระลึก 60 ปี บรมราชภิเษก
เลขเรียกp0019
ผู้แต่งะรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่องนักวิชาการช่างศิลป์.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานปั้นแบบ หล่อแบบ(ด้านหน้า) เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เลขเรียกP0019
ผู้แต่งปัญญา คำเคน
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชุมเคลือบผิวด้วยโลหะทองคำ เงิน และทองแดง
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ของ นางสาวพัฒนาพร ทองคำ
เลขเรียก
ผู้แต่งพัฒนาพร ทองคำ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม