กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันค่าเช่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ ไชยแสน
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้เช่าขออนุญาตดำเนินการในที่ราช
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ , นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ , สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน - - เทคนิคการตรวจสอบ , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม