กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่องนักวิจัย - - ไทย - - รางวัล. , นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมมิตรสารสนเทศ สารสนเทศวิเคราะห์ 3
เลขเรียก020
ผู้แต่งอติพร สุวรรณ
หัวเรื่องสารสนเทศศาสตร์ - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างคน สร้างปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : Nationl Science and Technology Decelopment Agency
เลขเรียก506
ผู้แต่งสวทช.
หัวเรื่องวิทยาศาสตร์ - - ไทย. , เทคโนโลยี - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม