กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำโปรแกรมระบบงานบัญชี กรมธนารักษ์ (TPOS) มาใช้แทนการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , ระบบบัญชีส่วนราชการ. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดย ชวนพิศ ทองใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , ชวนพิศ ทองใบ- -วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่องด้านกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุทัย สืบจากลี
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , อุทัย สืบจากลี- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย แบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 โดย นางสุพัตรา ยุทธนากุล ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
เลขเรียก
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการบันทึกบัญชีแบบ Manual ของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 โดยนางสาวตรีสุคนธ์ การะเกตุ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
เลขเรียก
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ. , สุพัตรา ยุทธนากุล- -ผลงานทางวิชาการ. , ระบบประเมินผล.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักทรัยพ์สินมีค่าของแผ่นดิน
หัวเรื่องสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน. , สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม