กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พบจำนวนทั้งสิ้น 55 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับจัดแสดง ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเครื่องเงินด้วยถุงผ้าบรรจุเครื่องเงิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งภาณุศรี สีหบุตร
หัวเรื่องเครื่องเงิน - - โบราณวัตถุ - - ไทย , เครื่องเงิน - - การเก็บรักษา , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดคู่มือการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งปภัสสิริย์ แก้วละเอียด
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการจัดแสดงโครงการขยายพื้นที่การจัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือเพื่อพิจารณาคัดแยกดวงตราบนเงินพดด้วงในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับมอบจากสำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกPoo18
ผู้แต่งฐิตินันท์ พจน์ด้วง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือลวดลายที่ปรากฏบนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องอุปโภค
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนันทาวดี ไทรแก้ว
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ณ ศาลาธารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกp0018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำนวน๕๕๐ ชิ้น
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
หัวเรื่องแบบประเมินตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย. , เครื่องราชอิสริยยศ - - ไทย. , เหรียญกษาปณ์ - - ไทย. , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องกระเบื้อง
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - เครื่องกระเบื้อง , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด {34}๘๔ กษาปณ์ แห่งองค์ราชัน{34}
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
หัวเรื่องผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ , สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์(Digital Talking Book)เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางการมองเห็น
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งศราวุฒิ วัชระปันตี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งดาวนภา เนาวรังษี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดหาเครื่องมือสำหรับการปฎิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งบุรยา ศราภัยวานิช
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเสมือนจริงเสริม(Augmented Reality Technologies)ประกอบการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ , ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน , ภัณฑารักษ์ - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกPO013
ผู้แต่งนลินี สมเกียรติกุล
หัวเรื่องนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาเงินตราและทรัพย์สินในห้องมั่นคงหมายเลข๖
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณีให้แก่ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินโดยการควบคุมดูแล ตรวจสอบและดำเนินการงานด้านการรับจ่ายเก็บรักษา นำเงินรายได้ส่งคลังที่ธนาคารและในระบบ GFMIS
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , ส่วนบริหารเงินทุน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบด้วยระบบ BARCODE
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของศาลาธนารักษ์ 2
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งอุทัย สืบจากลี
หัวเรื่องนักวิชาการคลัง -- ชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเขียนใบลาในระบบราชการอัตโนมัติสำหรับพนักงานบริการ
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินบนเว็บไซต์ e-museum
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งดาวนภา เนาวรังษี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงห้องปฎิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพย์สินจัดแสดงในนิทรรศการ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ เพื่อการอนุรักษ์ในเชิงป้องกัน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในเชิงรุก
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ , สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสู่สถานศึกษาของชาวไทยภูเขา
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปานทิพย์ วงศาทิพย์
หัวเรื่องนักวิชาการคลัง - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้แก่คนพิการในจังหวัดสงขลา
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการต่างประเทศ ผลงานของ นางสาววณิษา ปัตพิบูลย์ ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 6 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งวณิษา ปัตพิบูลย์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ด้วยการจัดนิทรรศการ
เลขเรียกp0018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ -- ปฎิบิติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดแสดงและเผยแพร่ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยเทคโนโลยี RFID
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งฐิตินันท์ พจน์ด้วง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนในการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , ส่วนบริหารเงินทุน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามหลักวิชาการ จำนวน ๖๗๐ แผ่น
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิตประสงค์ ลาภจิตร
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องราชูปโภคที่จัดแสดง ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งภาณุศรี สีหบุตร
หัวเรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน. , ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - การอนุรักษ์ , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทที่จัดสร้างด้วยโลหะในขั้นตอนการทำความสะอาดทรัพย์สิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งปภัสสิริย์ แก้วละเอียด
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระโกศทองน้อยที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่๕
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบตลับอะคริลิคสำหรับเก็บรักษาเหรียญและเงินพดด้วง
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนิรนัย จิตรจร
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นางสาววณิษา ปัตพิบูลย์ ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนนักวิชการเผยแพร่ 6 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งวณิษา ปัตพิบูลย์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์กับพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจริญญา บุญอมรวิทย์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างระบบคลังวัตถุเสมือน (Visual Storage Intelligence)
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนิรนัย จิตรจร
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพิพิธภัณฆ์เหรียญ ระยะที่๒
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจริญญา บุญอมรวิทย์
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาดูงานศิลปกรรมสุโขทัย
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนันทาวดี ไทรแก้ว
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบกรมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์สิน การอบรมบรรยายในประเทศ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562
เลขเรียกอป 708
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
หัวเรื่องอนุรักษ์ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์ดวงตราอากร
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิตประสงค์ ลาภจิตร
หัวเรื่องภัณฑารักษ์ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดำเนินการโครงการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน {34}Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี{34}
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปานทิพย์ วงศาทิพย์
หัวเรื่องนักวิชาการคลัง - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรรศนียาคาร อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก930.26
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่องสถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
เลขเรียกPO013
ผู้แต่งนลินี สมเกียรติกุล
หัวเรื่องนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ของ นางกนกวรรณ วิเชียรผลา
เลขเรียก
ผู้แต่งกนกวรรณ วิเชียรผลา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุพัตรา ยุทธนากุล
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุรักษ์พระโกศทองน้อยที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่๕ด้วยวิธีการปรับแต่งแผ่นทองคำสลัก-ดุนลวดลาย (จำนวน๒๕แผ่น)
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งบุรยา ศราภัยวานิช
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม