กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสวดพระอภิธรรม สวดอะไร คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความจริงของชีวิตในธรรมชาติ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งอาทร จันทวิมล
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม