กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สูตรไพศาล พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ ปี 2549
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
หัวเรื่องพนักงานราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , วินัย.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ 1
เลขเรียก343.099
ผู้แต่งสุพรรษา แก้วสารพัด,บรรณาธิการ
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2
เลขเรียก343.099
ผู้แต่งสุนิสา เพ็ชรกุล,บรรณาธิการ
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายบัตรเครดิต
เลขเรียก346.073
ผู้แต่งวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
หัวเรื่องบัตรเครดิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. , บัตรเครติด.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสงฆ์ 14 เสริม : ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333
ผู้แต่งน้ำทิพย์ อยู่สำราญ
หัวเรื่องการใช้ที่ดิน , ที่ดิน - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งปรีชา พันธเสน
หัวเรื่องหนังสือราชการ. , การเขียนจดหมาย. , งานสารบรรณ. , การประชุม.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือในการปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร
เลขเรียก690.02
ผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
หัวเรื่องอาคาร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ (ทาง) สาธารณะ (ทาง) จำเป็น (ทาง) ภารจำยอม
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 {34}ฉบับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2537{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
หัวเรื่องกรุงเทพมหานคร - - การบริหาร. , ข้าราชการกรุงเทพมหานคร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร
เลขเรียก343.056
ผู้แต่งวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
หัวเรื่องกฎหมายศุลกากร.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาและทางแพ่งรวมทั้งคดีดูหมิ่นซึ่งหน้าพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าศึกษาหมิ่นประมาท
เลขเรียก346.034
ผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
หัวเรื่องหมิ่นประมาท -- กฎหมายและระเบีบยข้อบังคับ. , หมิ่นประมาทในทางอาญา.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : คำบรรยาย
เลขเรียก333.731
ผู้แต่งวิชาญ จำปีศรี
หัวเรื่องอสังหาริมทรัพย์. , ศาสนสมบัติ.
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม