กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ
เลขเรียก495.1
ผู้แต่งเสี่ยวหลัน
หัวเรื่องภาษาจีน - - การใช้ภาษา. , ภาษาจีน - - คำศัพท์ , ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSURVIVOR plus ญี่ปุ่น
เลขเรียก915.204
ผู้แต่งฝนฝน
หัวเรื่องญี่ปุ่น - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
เลขเรียก495.7
ผู้แต่งคยองซุก, ซอ
หัวเรื่องภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา. , ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี. , ภาษาเกาหลี- -คำศัพท์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสิริรัตน์ เพียรแก้ว
หัวเรื่องกฎหมาย - - ไทย. , กฎหมายกับสังคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดคล่องท่องเกาหลี
เลขเรียก915.19
ผู้แต่งอนิษา เกมเผ่าพันธ์
หัวเรื่องเกาหลี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว , โซล , การเดินทาง , ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา , ภาษาเกาหลี- - ไวยากรณ์ , ภาษาเกาหลี- - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นไฟแลบ
เลขเรียก495.6
ผู้แต่งจันแพรว บัวแสงธรรม
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น , การใช้ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี , ภาษาญี่ปุ่น - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนวนจีน ยิ่งอ่านยิ่งเก่ง
เลขเรียก398.9951
ผู้แต่งพิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
หัวเรื่องภาษาจีน - - สำนวนโวหาร. , สุภาษิตและคำพังเพย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม