กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 234 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกาย พฤติกรรมและธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ
เลขเรียก611
ผู้แต่ง ชัชพล เกียรติขจรธาดา
หัวเรื่องร่างกาย. , สุขภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานดอนเมือง และการจัดสร้าง {34}พระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง{34}
เลขเรียกสร 387.7
ผู้แต่งท่าอากาศยานไทย
หัวเรื่องท่าอากาศยาน , สนามบิน - - ไทย , airports , สนามบิน , สนามบินดอนเมือง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี เหรียญกีฬาไทย
เลขเรียกอ 737.4075
ผู้แต่งสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
หัวเรื่องเหรียญกีฬา , เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล - - กีฬาไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 เรื่องล้ำสมัยในสยาม
เลขเรียก039.95
ผู้แต่งศิริญญา สุจินตวงษ์
หัวเรื่องไทย- -รวมเรื่อง. , ไทย- -ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 มงคลพระบรมราโชวาท
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งองอาจ จิระอร, บรรณาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พระบรมราโชวาท , การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน
เลขเรียก613.04
ผู้แต่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หัวเรื่องผู้สูงอายุ- - การดูแลสุขภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียกอ 959.38
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง30 วิธีเอาชนะโชคชะตา
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง400 ปี สัมพันธ์ไมตรีไทย - เนเธอร์แลนด์
เลขเรียก327.59
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. , 400th Anniversary of Thai 3 Nethevlands.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่องกษัตริย์และผู้ครองนคร - - ภาพ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระป
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เลขเรียก641.5622
ผู้แต่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
หัวเรื่องอาหารเด็ก. , การปรุงอาหาร. , เด็ก -- แง่โภชนาการ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง84 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร เสถียรไทยชีวิตนี้เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์
เลขเรียก923.7
ผู้แต่งสุนทร เสถียรไทย
หัวเรื่องชีวิตนี้เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWorld Class : สร้างคนไทยไประดับโลก
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่องการประหยัดและการออม. , การลงทุน. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่องการออมและการลงทุน - - ความเรียง. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกรรมกรข่าว 2 งานรับเหมา
เลขเรียก927.917
ผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา
หัวเรื่องบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ. , สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรรมกรข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา
เลขเรียก927.91
ผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา
หัวเรื่องบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ. , นักข่าว - - ไทย. , สื่อมวลชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารกรอบโครงสร้าง
เลขเรียกสร 658.4
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล, เรียบเรียง
หัวเรื่องการจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระจก (ไม่) ตกยุค
เลขเรียกรส
ผู้แต่งทมยันตี โปษยานนท์
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราสถลมารค พุทธศักราช 2506
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่องกระบวนพยุหยาตรา - - ประวัติและพระราชพิธี , พระราชพิธี , เรือพระที่นั่ง , ขบวนแห่ , ขบวนแห่ - - ไทย , ขบวนแห่ทางบก , พยุหยาตราทางสถลมารค , ราชประเพณีไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองทัพบกเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 2554-2557
เลขเรียกส.ร.355.3
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องกองทัพบก - - ไทย , กองทัพบก - - ประวัติ , กองทัพบก - - ผลงาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล : Princess of the Mahidol Family
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการเงินธุรกิจ. , งบประมาณลงทุน. , ธุรกิจ - - การเงิน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรมและการพระราชทานอภัยโทษ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่องอภัยโทษ - - ไทย. , กระบวนการยุติธรรม. , นิรโทษกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการลงทุน. , ตราสารการเงิน. , ตราสารทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการลงทุน. , ตราสารหนี้.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องตราสารอนุพันธ์. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในทางเลือกอื่น (Alternative Investments)
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องคณิตศาสตร์สถิติ. , การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. , สถิติวิเคราะห์. , การลงทุน - - การตัดสินใจ - - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสัมพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเดรีย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470. , สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า
เลขเรียก915.97
ผู้แต่งชุมพล โลหะชาละ
หัวเรื่องเวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , อินโดนีเซีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาหลมหรทึก
เลขเรียกนว
ผู้แต่งปราปต์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำแพงเม็ดทราย
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่องการประหยัดและการออม. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกำไรของแผ่นดิน
เลขเรียก307.7
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
หัวเรื่องสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า. , 2475 - - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังใจ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพัชรกิติยาภา, พระองค์เจ้า พระเจ้าหลานเธอ
หัวเรื่องพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยากร - - โครงการกำลังใจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินจังเที่ยวดะ ณ โซล
เลขเรียก915.19
ผู้แต่งกรกช อรุณพงศ์ไพศาล
หัวเรื่องเกาหลี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก จี้หลิน เล่ม 3
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก ปักกิ่ง เล่ม 1
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เหลียวหนิง เล่ม 2
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เฮยหลงเจียง เล่ม 4
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่องการท่องเที่ยว - - เฮยหลงเจียง. , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแก่นพุทธศาสน์
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่องธรรมะ (พุทธศาสนา). , การดำเนินชีวต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขยี้รักให้ปักใจ RUSTY NAILED
เลขเรียก
ผู้แต่งเคลย์ตัน, อลิซ
ปุณณารมย์, ผู้แปล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เลขเรียก390
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนนิสัยดี
เลขเรียก179.9
ผู้แต่งวิทยา นาควัชระ
หัวเรื่องความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , นิสัย. , มารยาทและการสมาคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนพิการไทย ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุริยัน หมอนหยอง อริยวงศ์โสภณ
หัวเรื่องชีวประวัติ. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , การครองราชย์ 60 ปี.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครูการเมือง มิใช่เท้าราน้ำ
เลขเรียก923.253
ผู้แต่งปรีดา พัฒนถาบุตร
หัวเรื่องปรีดา พัฒนถาบุตร - - ชีวประวัติ. , นักการเมือง - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำแห่งชีวิต
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุธรรม อยู่ในธรรม
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็น
เลขเรียกรส
ผู้แต่งปราบดา หยุ่น
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรักของพ่อ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งวันเพ็ญ ทับพลี
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุข 3 อย่าง....สร้างได้
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งวิทยา นาควัชระ
หัวเรื่องความสุข. , การดำเนินชีวิต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสารภาพของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน รักแรก
เลขเรียก
ผู้แต่งเรนนิสัน, ลูยส์
หัวเรื่องนวนิยายอังกฤษ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสารภาพจากหัวใจของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน รู้สึกดีๆ
เลขเรียก
ผู้แต่งเรนนิสัน, ลูยส์
หัวเรื่องนวนิยายอังกฤษ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสารภาพเพิ่มเติมของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน ว้าวุ่น
เลขเรียก
ผู้แต่งเรนนิสัน, ลูยส์
หัวเรื่องนวนิยายอังกฤษ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงารักซ่อนเงื่อน
เลขเรียก
ผู้แต่งแซนดรา บราวน์
หัวเรื่องนวนิยายแปล. , นวนิยายอังกฤษ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6)
เลขเรียก332
ผู้แต่งวีระพล บดีรัฐ
หัวเรื่องการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3)
เลขเรียก332
ผู้แต่งกรุณา อักษราวุธ
หัวเรื่องการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - 6)
เลขเรียก332
ผู้แต่งอนิศา เซ็นนันท์
หัวเรื่องการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินไหลมา
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุการสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เลขเรียกอ 745
ผู้แต่งธนารักษ์, กรม
หัวเรื่องพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร - - เครื่องทรง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกองทัพอากาศ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ. , กองทัพอากาศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจานอร่อยธัญพืช
เลขเรียก641.5
ผู้แต่งอมรินทร์ Cuisine
หัวเรื่องการปรุงอาหาร(ธัญพืช). , อาหารธัญพืช.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจีน กลยุทธ์การพัฒนา SME's
เลขเรียก338.951
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่องจีน - - ภาวะเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ - - จีน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจีน เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่องนโยบายการเงิน - - จีน. , จีน - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจีน เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป
เลขเรียก330.951
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่องจีน - - ภาวะเศรษฐกิจ. , จีน - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก759.95
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หัวเรื่องจิตรกรรม - - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. , แจกัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฉันผ่าตัด...ตัวเอง เล็กฉัตริษา
เลขเรียก618.10
ผู้แต่งฉัตริษา ศรีสานติวงศ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่องการสื่อสาร. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง,246 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมฯ 84 พรรษา 30660 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งจีรานุช ภิรมย์ภักดี, บรรณาธิการ
หัวเรื่องกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551 , กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551 - - การเยือนต่างประเทศ , นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชาววังช่างเล่าเรื่อง(ผีนอกวัง)
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งจินต์ชญา
หัวเรื่องวิญญาณ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงานทุนกระหม่อมบริพัตร
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่องนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระ,2424-248 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องซูชิ DIY
เลขเรียก641.5952
ผู้แต่งมัตซึโอะ, มิยูกิ
หัวเรื่องซูชิ , อาหารญี่ปุ่น , การปรุงอาหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเซียนเวียดนาม
เลขเรียก917.9704
ผู้แต่งลมสราญ
หัวเรื่องเวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว , การเดินทาง , เวียดนาม - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็กหญิงสวนกาแฟ
เลขเรียก
ผู้แต่งฐปนี น้อยนาเวศ
หัวเรื่องวรรณกรรมเยาวชน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะซีเคร็ต : The Secret
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งเบิร์น, รอนดา
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะท็อปซีเคร็ต 2 ตอน ความลับสู่ความสำเร็จ
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่องความคิดและการคิด - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , ความสำเร็จ - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะท็อปซีเคร็ต
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์. , ความคิดและการคิด.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะลาสต์เลกเชอร์
เลขเรียก926.219
ผู้แต่งเพาซ์, แรนดี
หัวเรื่องนักคอมพิวเตอร์. , ความตาย - - แง่จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เลขเรียก635
ผู้แต่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หัวเรื่องพรรณไม้ในสุสานหลวง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
เลขเรียก610.959
ผู้แต่งกรมศิลปกร
หัวเรื่องการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , สมุนไพร - -ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
เลขเรียก610.959
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , ยาสมุนไพร - - ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง สู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
หัวเรื่องธรรมะ (พุทธศาสนา). , ความคิดและการคิด.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถ้ารู้คงผอมไปนานแล้ว
เลขเรียก613.25
ผู้แต่งโรสแมรี่
หัวเรื่องการลดความอ้วน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถูก ต้อง เป็น ธรรม
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพยากรธรณีไทย ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Thailand's mineral resources beneath the royal graciousness of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej
เลขเรียกสร 551
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องธรณีวิทยา - - ไทย , ทรัพยากรธรรมชาติ - - ไทย , ทรัพยากรธรณี - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560 2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการส่งออกและลงทุน
เลขเรียก382.6
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ. , การส่งออก. , สินค้าออก. , การควบคุมสินค้าขาออก.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
เลขเรียก
ผู้แต่งรัตนา เชาว์วิศิษฐ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ วันที่ 12 มิถุนายน 2552
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุ่งดอกเบี้ย
เลขเรียก332
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องการประหยัดและการออม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเทพรัตนวิศิษฏศิลป์ สิรินธร
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่องสิรินธร, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทวะวงศ์ฯ สาร = หนังสือรวมคำบรรยายคัดสรรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2017
เลขเรียก327.2
ผู้แต่งเทวะวงศ์วโรปการ, สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - ไทย , Diplomacy , International relations , ความร่วมมือระหว่างประเทศ , ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ , รวมเรื่อง , การฑูต , การทูต , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทย - ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร
เลขเรียก925.+ 925.634
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง
เลขเรียก641.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องการปรุงอาหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนกและสัตว์ป่าเมืองไทย สายใยแห่งธรรมชาติ
เลขเรียก333.954
ผู้แต่งเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หัวเรื่องทรัพยากรสัตว์ป่า. , นก - - ไทย. , สัตว์ป่า.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสตรี - - นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักสืบสุดเซี้ยวกับสาวเปรี้ยวสุดป่วน : Jinxed
เลขเรียก
ผู้แต่งCiotta, Beth
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งสิธิชัย จินดาหลวง
หัวเรื่องพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา. , น้ำพระพุทธมนต์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนี่หรือเมืองพุทธ!
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
หัวเรื่องพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน , ศรัทธา (พุทธศาสนา) , การดำเนินชีวิต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทสรุปมาตรฐานการบัญชี
เลขเรียก657.02
ผู้แต่งอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
หัวเรื่องการบัญชี - - มาตรฐาน. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- , ปั่นจักรยาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลาจารึก. , จารึกสุโขทัย. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประพาสภาษา
เลขเรียก914.3
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 2498 - - ภาษาเยอรมัน. , เยอรมนี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประพาสราชสถาน
เลขเรียก915.4
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่องอินเดีย - - โบราณสถาน. , อินเดีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียกอ 929.709593
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2513 - 2515
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,247 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 10 ปีพุทศักราช 2532 - 2535
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 2 ปีพุทธศักราช 2503 - 2507
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 3 ปีพุทธศักราช 2508 - 2512
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2516 - 2518
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 6 ปีพุทศักราช 2519 - 2520
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 7 ปีพุทธศักราช 2521 - 2523
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 8 ปีพุทธศักราช 2524 - 2526
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ. , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 9 ปีพุทธศักราช 2527 - 2531
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2538
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2539
เลขเรียกอ 808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท , พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2541
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2543
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโธ
เลขเรียก294.36
ผู้แต่งมูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
หัวเรื่องประวัติ - - พระ , พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโธ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเกาหลี
เลขเรียก951.904
ผู้แต่งกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
หัวเรื่องสภากาชาดไทย. , กองทัพเรือไทย. , กองทัพอากาศไทย. , สงครามเกาหลี,ค.ศ. 1950 - 19530.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
หัวเรื่องการพัฒนาการเกษตร. , พระราชกรณียกิจ. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ. , ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ. , เกษตรทฤษฎีใหม่.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขเรียก307.7
ผู้แต่งสำนักงาน กปร.
หัวเรื่องการพัฒนาชนบท - - ไทย. , การพัฒนาชุมชน - - ไทย. , การพัฒนาการเกษตร - ไทย. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปวงประชาอาดูร
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์
เลขเรียก305.89
ผู้แต่งกรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
หัวเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. , วัฒนธรรมปกากะญอ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งชัยพัฒน์ สหัสกุล
หัวเรื่องตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า. , ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า. , สินค้าเกษตร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดแฟ้ม10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย
เลขเรียก352.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเผยความลับที่ไม่ลับของ รหัสลับดาวินชี
เลขเรียก959.687
ผู้แต่งกฤษณา หงษ์อุเทน
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพพ.809 หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องรวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม ๒
เลขเรียก635.9
ผู้แต่งสุชาดา ศรีเพ็ญ
หัวเรื่องต้นไม้. , สวนหลวง ร. ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก635
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือพรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม
หัวเรื่องไม้ดอก. , ดอกไม้. , พรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระกริ่ง รูปเหมือน และแผ่นปั๊มบูชา
เลขเรียกอ 294.3437
ผู้แต่งศุภชัย เรืองสรรงามสิริ
หัวเรื่องพระเครื่อง , พระพุทธรูป
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เล่ม 1
เลขเรียกอ 895.915
ผู้แต่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย
เลขเรียกอ 923.2593
ผู้แต่งศรีนิตย์ บุญทอง, บรรณาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ , พระราชประวัติ , อักขรานุกรมชีวประวัติ , การพัฒนาชนบท - - ไทย , การพัฒนาชุมชน - - ไทย , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
เลขเรียก179.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่องความซื่อสัตย์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470. , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่
เลขเรียก959.362
ผู้แต่งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกษัตริย์ และผู้ครองนคร. , ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
เลขเรียก925.5537
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขเรียกสร 294.3351
ผู้แต่งพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิ
หัวเรื่องพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุข
เลขเรียกสร 617.6
ผู้แต่งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , วรรณกรรมไทย. , ห้องสมุด - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
หัวเรื่องนิทานคติธรรม. , ชาดก. , พระมหาชนก. , การ์ตูน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เล่ม 2
เลขเรียกอ 895.915
ผู้แต่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลขเรียกอ 895.915
ผู้แต่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชดำรัส. โครงการพระราชดำริ. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการหลวง , เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์
เลขเรียกอ 923.1
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
เลขเรียก959.303
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 4, 2394-241 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชลัญจกร
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง. , กกุธภัณฑ์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชาไทย
เลขเรียก932.537
ผู้แต่งวีระชัย ณ นคร
หัวเรื่องพระพุทธรูป - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557
เลขเรียกสร 923.1593
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็งแห่งชีวิต
เลขเรียก616.94
ผู้แต่งสาทิส อินทรกำแหง
หัวเรื่องมะเร็ง. , การรักษาโรค.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเย็นสบายชายน้ำ
เลขเรียก915.10
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมธรรมะ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
หัวเรื่องธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยทางแห่งพระปณิธาน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งบุหลง ศรีกนก
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักวุ่นๆ หุ้นออนไลน์
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , หุ้นและการเล่นหุ้น - - เรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชกิจจานุเษกษา ในรัชกาล ที่ 4
เลขเรียก340
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - ร. ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชผาติกานุสรณ์
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงาน
หัวเรื่องวัด - - ไทย - - ประวัติ. , วัด - - การบูรณปฏิสังขรณ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชสรีรานุสรณีย์
เลขเรียกอส 923.1593
ผู้แต่งพระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
หัวเรื่องอนุสาวรีย์ , อนุสาวรีย์ - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา , เถ้ากระดูก , สุสานและฌาปนสถาน , หนังสือที่ระลึก , หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุจริต ปัจฉิมนันท์
หัวเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - - การประเมินผล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
เลขเรียก294.312
ผู้แต่งว.วชิรเมธี
หัวเรื่องความตาย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักตังเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จังหวะลงทุน เล่ม 4 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้เรื่องพระพุทธรูป
เลขเรียก294.312
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
หัวเรื่องพระพุทธรูป
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการระดมเงินต่างประเทศ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หัวเรื่องเงินตรา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องไม่เคยเล่า จากเด็กข้างวัดสู่ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
หัวเรื่องการเล่าเรื่อง - - ประวัติบุคคล
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนดี มีสุขใจ ได้มูลค่า
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งอัญญา ขันธวิทย์
หัวเรื่องการลงทุน. , การวิเคราะห์การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้างพิษ ฟื้นสุขภาพและพลังแห่งชีวิต
เลขเรียก613
ผู้แต่งเพเนโลป ซาช
หัวเรื่องการล้างพิษ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลาวตอนใต้
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. , ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพร๊.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
หัวเรื่องลิลิต. , ลิลิตตะเลงพ่าย. , วรรณคดีไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่องฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
หัวเรื่องการบริหาร. , นักบริการ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์
เลขเรียก330
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันรุ่งของพรุ่งนี้
เลขเรียกรส
ผู้แต่งอรชุมา ยุทธวงศ์
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิตามินไบเบิล
เลขเรียก613.28
ผู้แต่งมินเดลส์, เอิร์ส
หัวเรื่องวิตามิน. , วิตามินในโภชนาการมนุษย์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่องการลงทุน. , หุ้นและการเล่นหุ้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศิษฎศิลปิน
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หัวเรื่องวิศิษฎศิลปิน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศรีศตวรรษมหาสังฆราชา
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน) - - กวีนิพนธ์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย , เศรษฐกิจพอเพียง - - การพัฒนาชนบท - - ไทย , ไทย - - ภาวะเศรษฐิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม , เศรษฐกิจ - - ความมั่นคง , เศรษฐกิจพอเพียง - - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกอ 725.91
ผู้แต่งสวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว., บรรณาธิการ
หัวเรื่องศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , อาคารนิทรรศการ , ศูนย์การประชุม
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ (Economics)
เลขเรียก330
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์. , เศรษฐศาสตร์มหาภาค.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับสิ่งแวดล้อมโลก
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หัวเรื่องจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า, 2500.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ : Prince Mahidol and art
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องสงขลานครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า, 2434-247 , , จิตรกรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ : Princess in the Hearts of People
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแแวดล้อม
เลขเรียก333.95
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. , การอนุรักษ์ธรรมชาติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งขวัญแก้ว วัชโรทัย
หัวเรื่องศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-253 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ. , พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
หัวเรื่องศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 , , ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 253 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องสมมุติว่าจิต
เลขเรียก294.3076
ผู้แต่งสงบ มนสฺสนฺโต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบันกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องไตรภูมิ 408 ภาพ. , ไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม
เลขเรียก912.95
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่องแผนที่- -ประเทศไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. , กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพมหานคร - - ภาพ , กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องชีวประวัติ. , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนเบญจกิติ
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องสวนพฤกษศาสตร์สมเด็ตพระนางเจ้า , สิริกิติ์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสัตว์เลี้ยงวังสระปทุม
เลขเรียก636.7
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องสุนัข - - ไทย. , ทองแดง (สุนัข). , Dogs - - Thailand.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 24
เลขเรียก030
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่องสารานุกรม. , สารานุกรมและพจนานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 28
เลขเรียก030
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่องสารานุกรม. , สารานุกรมและพจนานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาวน้อยเจ้าบทบาทกับบอดี้การ์ดมาดเข้ม : Charmed
เลขเรียก
ผู้แต่งชอตตา, เบท
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก701.17
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
หัวเรื่องสุนทรียศาสตร์. , สุนทรียภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2518
เลขเรียก915.931
ผู้แต่งสำนักพระราชวัง
หัวเรื่องจดหมายเหตุ. , การท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงฉายแห่งสายลม
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่องการประหยัดและการออม. , การลงทุน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เลขเรียกอ 929.709593
ผู้แต่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - ชีวประวัติ. , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหอมกลิ่นกรุงเทพฯ
เลขเรียกรส
ผู้แต่งประทุมพร วัชรเสถียร
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวใจนักบริหาร
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หัวเรื่องธรรมะ. , การจัดการ - - แง่ศาสนา. , คุณธรรม - - นักบริหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหุ้นกู้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องตลาดหลักทรัพย์. , พันธบัตร - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ไทย: คู่มือนักสะสมเหรียญกษาปณ์ (ฉบับสมบูรณ์) = Standard Thai Coins Catalogue 2019
เลขเรียกอ 737.4
ผู้แต่งไชยยศ พงศ์จารุสถิต
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอร่อยง่ายๆกับอาหารกระป๋อง
เลขเรียก641.5
ผู้แต่งปอ ชุมจันทร์
หัวเรื่องการปรุงอาหาร. , อาหารกระป๋อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอร่อยอุทยาน
เลขเรียก641.5
ผู้แต่งมูลนิธิชัยพัฒนา
หัวเรื่องอาหารคาว. , อาหารว่าง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออมก่อน รวยกว่า
เลขเรียก332.04
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องการประหยัดและการอออม. , การลงทุน. , การออมกับการลงทุน - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน วัดถ้ำขาม
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-253 , , สงฆ์ -- ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารบำบัดโรค
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งศัลยา คงสมบูรณ์เวช
หัวเรื่องโภชนาการ , โภชนบำบัด , อาหารเพื่อสุขภาพ. , อาหารและการรับประทาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอ็กซ์กะราช
เลขเรียก927.917
ผู้แต่งเอกราช เก่งทุกทาง
หัวเรื่องบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2539
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน
เลขเรียก919.89
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องการท่องเที่ยว - - แอนตาร์กติกา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง๘๐ ปีแห่งชีวิตและการทำงานของ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺมเถร)
เลขเรียก922.94
ผู้แต่งพุทธิวงศมุนี , พระ
หัวเรื่องพระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺมเถร).
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม