กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมรินทร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า
เลขเรียก330
ผู้แต่งคอนเวย์,เอ็ดมันต์
ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์,แปล
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์. , เศรษฐ์ศาสตร์ทางเลือก. , คำคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDecorative Wall Art
เลขเรียก747
ผู้แต่งลีฬภัทร กสานติกุล,บรรณาธิการ
หัวเรื่องการตกแต่งภายใน. , การตกแต่งบ้าน. , ศิลปกรรมในการตกแต่งภายใน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , การวางแผนเชิงกลยุทธ์. , การวางแผน. , การบริหารงานผลิต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลังคำ คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับรุง)
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
หัวเรื่องภาษาไทย - - คำศัพท์ , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องราชภัณฑ์ : ศิลปะวิจิตรแห่งเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
เลขเรียก929.9
ผู้แต่งวิทย์ พิณคันเงิน
หัวเรื่องกกุธภัณฑ์. , เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงียบให้ถูกจังหวะ...คนชนะไม่พูดมาก
เลขเรียก658.452
ผู้แต่งกูลสตัน มาร์ก
หัวเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา
เลขเรียก923.4593
ผู้แต่งลัดดาวรรณ หลวงอาจ
หัวเรื่องผู้พิพากษาสตรี. , ผู้พิพากษา - - ชีวประวัติ. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะวันส่องหล้า
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งสุวิชา
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พระราชประวัติ , พระราชกรณียกิจ - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถ้ารู้คงผอมไปนานแล้ว
เลขเรียก613.25
ผู้แต่งโรสแมรี่
หัวเรื่องการลดความอ้วน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบังเอิญ
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งศศิมา ศรีวิกรม์
หัวเรื่องนักธุรกิจสตรี. , นักธุรกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศหรือวีรกษัตริย์นักบุญ
เลขเรียก959.1
ผู้แต่งบรรยง บุญฤทธิ์
หัวเรื่องบุเรงนองพระเจ้า. , กษัตริย์และผู้ครองนคร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดคัมภีร์อาเซียน
เลขเรียก341.2473
ผู้แต่งทีมนักวิชาการอาเซียน
หัวเรื่องสมาคมอาเซียน. , กลุ่มประเทศอาเซียน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ชัยชนะ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแจ๊ค เวลซ์ และซูซี่ เวลซ์
หัวเรื่องความสำเร็จทางธุรกิจ. , การวางแผนเชิงกลยุทธ์. , การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมูทำอะไรก็อร่อย
เลขเรียก641.5
ผู้แต่งสุทิชา เหวียนระวี
หัวเรื่องการปรุงอาหาร(เนื้อสุกร).
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียนกระเป๋าตุง
เลขเรียก341.2473
ผู้แต่งการดี เลียวไพโรจน์
หัวเรื่องสมาคมอาเซียน. , การค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบ. , ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอานันท์ ปันยารชุน ชีวิตความคิดและการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่องอานันท์ ปันยารชุน , 247 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม