กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อักษรโสภณ : กรุงเทพฯ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องดวงตาสีอำพัน
เลขเรียก
ผู้แต่งกฤษณา อโศกสิน
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อักษรโสภณ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านเจ้าพระยา เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งโสภาค สุวรรณ
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อักษรโสภณ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพชรกลางไฟ
เลขเรียก
ผู้แต่งว.วินิจฉัยกุล
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อักษรโสภณ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม