กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อักษรไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายงานพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการกำหนดตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - ไทย. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , การพัฒนาสังคม.
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแด่แม่ ด้วยอาลัยรัก
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว สุขะวิริยะ
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , ครอบครัว สุขะวิริยะ.
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรราา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องสำนักนโยบายและแผน. , สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม