กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อินโฟเพรส พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล
เลขเรียก004.563
ผู้แต่งภีรพล คชาเจริญ
หัวเรื่องการจัดการฮาร์ดดิสก์. , การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์). , ฮาร์ดดิสก์. , Hard disk management.
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost & PartitionMagic ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.434
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่องนอร์ตัน โกสต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , พาร์ทิชันเมจิก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การจัดการฮาร์ดดิสก์. , ฮาร์ดดิสก์. , Hard disk management.
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลนนิ่งฮาร์ดดิสท์และแบ่งพาร์ติชันด้วยGhost&PartitionMagic
เลขเรียก005.434
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่องโกสต์ แอนด์พาติชันเมจิก( โปรแกรมการจัดการกระบวนการ). , ฮาร์ดดิสก์.
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม