กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เดือนตุลา พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิดจากภาวะโลกร้อน
เลขเรียก363.78
ผู้แต่งคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องภาวะโลกร้อน. , การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องทรัพยากรทางทะเล - - การจัดการ. , ทะเล - - การจัดการ. , ชายฝั่ง - - การจัดการ.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ศุลกากร
เลขเรียก342
ผู้แต่งสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
หัวเรื่องศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกเมืองสงขลา มหาวชิราวุธ
เลขเรียกอ 915.9393
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
จรัส จันทร์พรหมรัตน์
หัวเรื่องภาพถ่าย - - ไทย - - สงขลา , โรงเรียนมหาวชิราวุธ , ภาพถ่าย - - สงขลา , สงขลา - - ประวัติศาสตร์ , สงขลา
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร พร้อมคำอธิบาย
เลขเรียก343.056
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่องกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร , กฎหมายศุลกากร , พิกัดอัตราศุลกากร - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย , กฎหมายศุลกากร - - ไทย , พิกัดอัตราศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ : รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , ศาลรัฐธรรมนูญ , สิทธิทางการเมือง , สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการควรรู้
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2543 2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์
เลขเรียก923.459
ผู้แต่งสัญญา ธรรมศักดิ์
หัวเรื่องนักกฎหมาย. , นักศึกษากฎหมายดีเด่น. , รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพยะลา เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งนุจรี ใจเก่ง
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
หัวเรื่องสัญญา ธรรมศักดิ์ - - 2450-2545 , สัญญา ธรรมศักดิ์ - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก333.72
ผู้แต่งคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ. , สิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม