กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอช อาร์ เซ็นเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCOMPETENCY DICTIONARY
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่องการวิเคราะห์งาน. , กาประเมินงาน. , ประสิทธิผลองค์การ - - คำศัพท์. , ความสามารถ - - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Forms & Reports แบบฟอร์ม และรายงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งลัดดา เตมีย์
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนสำหรับคนบริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การวิเคราะห์งาน.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องคำบรรยายลักษณะงาน. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องการพัฒนาบุคลากร.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เลขเรียก371.261
ผู้แต่งอุทุมพร จามรนาน
หัวเรื่องแบบทดสอบ. , การสรรหาบุคลากร.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 1
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่องการวิเคราะห์งาน. , คำบรรยายลักษณะงาน.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 2
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่องการวิเคราะห์งาน. , คำบรรยายลักษณะงาน.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการทำงานเชิงรุก (Proactive)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่องการทำงาน. , สมรรถภาพในการทำงาน.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร. , กาพัฒนาบุคลากร. , กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน (Coaching)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การสอนงาน. , การให้คำปรึกษา.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม