กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอช-เอน การพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 ชั่วโมง กับ Quick BASIC : เรียนภาษา BASIC สมัยใหม่ พร้อมตัวอย่างโปรแกรมทดสอบตนเอง
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งจรณิต แก้วกังวาล
หัวเรื่องควิกเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). , เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์
เลขเรียก600.152
ผู้แต่งชาญชัย ทรัพยากร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ คำสั่ง สูตร ฟังก์ชั่น โลตัส 1-2-3
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องโลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม PC Tools Deluxe Version 6.0 - 7.1
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งกิติพงษ์ ฤทธิบุตร
หัวเรื่องพีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , ยู ทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศักยภาพ Windows 95
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งศาสตร์ศิลป์
หัวเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์. , ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). , ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน dBASE III PLUS ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่องดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ ภาษาปาสคาล ด้วยเทอร์โบปาสคาล 4.0-5.0
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งบุญเลิศ เอี่ยมทัศนา
หัวเรื่องปาสคาล (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม