กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอโนเวล : กรุงเทพฯ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลมหายใจที่ขาดห้วง
เลขเรียก
ผู้แต่งแฮร์ทา มึลเลอร์ (เขียน) , อัญชลี โตพึ่งพงศ์ (แปล)
หัวเรื่องนวนิยายเยอรมัน , นวนิยายเยอรมัน - - แปล
สำนักพิมพ์เอโนเวล : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำนำกระเทียม
เลขเรียก
ผู้แต่งมั่วเหยียน (เขียน) , มนตรี เจียมจรุงยงค์ (แปล)
หัวเรื่องนวนิยายจีน , นวนิยายจีน - - แปล
สำนักพิมพ์เอโนเวล : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม