กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอ็มไอเอส พบจำนวนทั้งสิ้น 22 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง2000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด
เลขเรียก
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 เมนูอาหารไทย ทำง่าย อร่อยครบรส
เลขเรียก615.923
ผู้แต่งสุปราณี แพรศิริ
หัวเรื่องอาหารไทย.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก = 7 Wonders of the World
เลขเรียก
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเจ็ดอย่าง. , สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องFirm Fun Fit พิชิตไขมัน
เลขเรียก613.7
ผู้แต่งนันทวัน เทียนแก้ว
หัวเรื่องการออกกำลังกาย.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องORIGAMI 35 แบบ พับกระดาษรูปสัตว์น่ารัก
เลขเรียก745.54
ผู้แต่งโอโนะ, มาริ
โอโนะ, โรชินชุติมา ใจบุญมาก, แปล
หัวเรื่องพับกระดาษ , การพับกระดาษ - - รูปสัตว์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องShort Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ
เลขเรียก425..03
ผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มคำ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งWaterston, A.J.R.
อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, ผู้แปล
หัวเรื่องเด็ก - - การเลี้ยงดู , เด็ก - - การดูแล , ทารกแรกเกิด - - การดูแล
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่มือใหม่
เลขเรียก618.365
ผู้แต่งอรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
หัวเรื่องการตั้งครรภ์.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก617.254
ผู้แต่งบรรพตี
หัวเรื่องเกษตรธรรมชาติ.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานอีสปก่อนนอน 50 เรื่อง
เลขเรียก
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลูกเมล่อนในโรงเรือน
เลขเรียก635.9823
ผู้แต่งศราวุธ จันทะพรหม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.963
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโยคะบำบัดโรค
เลขเรียก613.7046
ผู้แต่งสรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
หัวเรื่องโยคะ. , กายบริหาร.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัวเพื่อสร้างเด็กสองภาษา
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี , ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ , ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างครอบครัว2ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก428.2407
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา , ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี , ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก404.208
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่องบิดามารดาและบุตร. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนูชอบสัตว์น่ารัก I like cute animals
เลขเรียก
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมูป่ากลับบ้าน (ไทย - อังกฤษ): Wild Boars Return Home
เลขเรียก
ผู้แต่งปริญดา วัฒนจึงโรจน์
พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฺฐิโต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
เลขเรียก614.529
ผู้แต่งพิฆัมพร ราชวงค์
หัวเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม