กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แมคกรอ-ฮิล พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTools for success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งTurner, Suzanne
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปลศรชัย จาติกวณิช, เรียบเรียง
หัวเรื่องการบริหารจัดการ. , Tools for success.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่องการทำงาน - - การประเมิน. , มาตรฐานการทำงาน.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ชนะใจคน : Dealing with difficult people
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งบริงคแมน, ริก
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปล
หัวเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล. , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. , จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุน = Cost accounting
เลขเรียก657.42
ผู้แต่งสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
หัวเรื่องบัญชีต้นทุน.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ : COMPUTING ESSENTIALS 2015
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอเลียรี่, ทิโทที เจ.
หัวเรื่องการจัดการฐานข้อมูล , คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้นำ : The Powell principles
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งHarari, Oren
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่องความสำเร็จ. , ผู้นำ. , นักบริหาร.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เลขเรียก337
ผู้แต่งซาลวาตอร์, โดมินิกค์, ผู้แต่ง
สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และพรรณี จรัมพร, แปล
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์ , ระหว่างประเทศ - - เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมโคบอลแบบโครงสร้าง
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่.
หัวเรื่องการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). , โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์1984
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ = When markets collide
เลขเรียก337
ผู้แต่งเอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด
หัวเรื่องเศรษฐกิจ. , ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่องผู้นำ. , นักบริหาร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ไอที 2
เลขเรียก658.00952
ผู้แต่งวัง,ชาร์ล,บี
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์,ผู้แปล
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสนอให้ชนะ : Persuasive proposals and presentations
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งเพียซ, ฮีทเทอร์
อำนาจ มังกรพันธุ์, ผู้แปล
หัวเรื่องผู้นำเสนอทางธุรกิจ. , ธุรกิจ.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบัญชีขั้นต้น = Principles of accounting
เลขเรียก657.042
ผู้แต่ง สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
หัวเรื่องการบัญชี.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัจฉริยะแห่งผู้นำ : The Ghosn Factor
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งRivas - Micoud, Miguel
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล
หัวเรื่องผู้นำ. , นักบริหาร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม