กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์พระมหามกุฏราชวิทยาลัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , ราชธรรม. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พระมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม