กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก913.5
ผู้แต่งโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบาณสถาน
หัวเรื่องไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - โบราณสถาน - - ทะเบียน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , กวีนิพนธ์ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , วัด.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสมมาศ เทียมกีรกุล
หัวเรื่องชีวประวัติ - - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม