กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไครม์แอนด์มีสทรี : กรุงเทพฯ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำให้การจากศพ เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งฉินหมิง (เขียน)
ชาญ ธนประกอบ (แปล)
หัวเรื่องนวนิยายจีน. , นวนิยายจีน -- แปล , นวนิยายจีน -- สืบสวนสอบสวน
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มีสทรี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำให้การจากศพ เล่ม1
เลขเรียก
ผู้แต่งฉินหมิง (เขียน) , ชาญ ธนประกอบ (แปล)
หัวเรื่องนวนิยายจีน , นวนิยายจีน -- แปล , นวนิยายสืบสวนสอบสวน
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มีสทรี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม