กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา MINIBEAR PUBLISHING พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องREBRAND ตัวเอง
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งภิญญาพัชร์ วงศ์พัฒนกุลกิจ
หัวเรื่องการส่งเสริมการขาย. , ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำจัดจุดอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก425
ผู้แต่งMR.7.
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม