กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา a book พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องA Dream to Die for ล้ม 3,000 ครั้ง เพื่อชนะฝันเดียว
เลขเรียก378.17
ผู้แต่งมาโนช พฤฒิสถาพร
หัวเรื่องการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย - - สหรัฐอเมริกา , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา - - สหรัฐอเมริกา , การพัฒนาตนเอง , การศึกษาต่างประเทศ , นักเรียนไทย - - สหรัฐอเมริกา , ประสบการณ์ - - สหรัฐอเมริกา , Higher education
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA Man Called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
หัวเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2458-2542
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPRESENT PERFECT เพราะวันนี้...ดีที่สุดแล้ว
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งฌอห์ณ จินดาโชติ
หัวเรื่องความเรียง.
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็เช้า And This Too Shall Pass
เลขเรียก428.2495911
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้สำนวนโวหาร , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรีแล้วไปไหน
เลขเรียก370.166
ผู้แต่งมาลี
หัวเรื่องการศึกษาในต่างประเทศ
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพี่หมีหนวดกวดอังกฤษ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์หมู 2
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม