กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จ็อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-20 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

จ็อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-201, , นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา. , ความสำเร็จทางธุรกิจ. 658.408